X
تبلیغات
رایتل

اینو دیدی

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

پروژه بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی. doc


پروژه بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

 

چکیده:

درتحقیق حاضر سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی شهرستان ابهر مقایسه شد . فرضیه های عنوان شده عبارت بودند از اینکه بین سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی تفاوت وجود دارد و بین خرده آزمونهای روانی مانند اختلال اضطرابی ، جسمانی ، افسردگی ، اجتماعی سالمندان آسایشگاهی تفاوت وجود دارد که جامعه مورد عبارت بود از ، سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید و آزمون سلامت روانی گلد برگ بر روی آنها اجراء گردید نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که بین سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی در زیر مقیاس های سلامت روانی و خود سلامت روانی تفاوت وجود دارد . به عبارت دیگر ، سالمندان غیر آسایشگاهی از سلامت روانی کمتری نسبت به سالمندان آسایشگاهی برخوردار بودند .

 

واژه های کلیدی : سالمندی ، آسایشگاه و سلامت روانی .

 

مقدمه:

در طول قرن بیستم انسان بیش از تمام تاریخ دست خوش دگرگونی از نظر شیوه های زندگی ، روابط اجتماعی و مسائل بهداشتی روانپزشکی شده است . تلاش شتابزده برای صنعتی شدن و گسترش سریع شهرنشینی و زندگی ماشینی که لازمه آن مقبول شیوه های نوین زندگی است اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و مسائل بهداشتی تازه ای را به بار آورده است اوضاع اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی نابسامان جهان و بار مشکلات اجتماعی و محیطی و روانی واکنش های بیمارگونه بسیاری در افراد و جوامع به وجود آورده است که خود سبب وخیم تر شدن اوضاع و نامساعد تر شدن محیط زیست شده است . پیری روز بروز مسئله جدی و بزرگی در کشورهای در حال پیشرفت و پیشرفته می شود و بخصوص افراد پیر و طرز زندگی آنان اکثراً مسائل روانی، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی را پیش می اورند و دوران پیری از نظر سلامت روانی بسیار حایز اهمیت است و از نظر پیشگیری باید به خاطر داشت که معمولی ترین بیماری های روانی در افراد پیر عبارتند از پیسکوزهای پیری ، اختلالات روانی ناشی از اختلالات عروقی ، کمبود اکسیژن و از بین رفتن فعالیت های عادی مغز که با کم شدن روابط اجتماعی از دست دادن مسئولیت و تربیت پسران و دختران بعلت ازدواج و جدا شدن آنها ، بازنشسته شدن و از دست دادن نزدیکان و اطرافیان توأم می گردد و حتی گاهی جدا سازی سالمندان از خانه و کاشانه و در کنار خانواده و بچه ها بودن می تواند در روحیه آنها به قدری تأثیر گذار باشد که نتوان کاری از پیش برد . از اوایل انقلاب صنعتی بطور روز افزونی خانواده ها ، از زیر بار مسئولیت سالمندان شانه خالی می کنند وسالمندان هم اکنون بین تازه واردین بسیاری از بیمارستانهای روانی کشورها پیشرفته حتی 40 درصد از مجموع بستری شدگان را تشکیل می دهند اگر چه در گروههای سنی بالا تعداد از زنان مسن خیلی بیشتر از مردان است و لی تعداد مردان بستری شده در این بیمارستانها بیشتر از زنان می باشد زیرا در این سنین زنان انعطاف پذیری بیشتری از مردان اند و خود را بهتر اداره می کنند . هم چنین از تعداد بستری شدگان تعداد بیشتری بیمار از طبقات پایین اجتماع که از نظر اقتصادی فقیرتر بوده و تحت بزرگی از سکنه شهرهای بزرگ را تشکیل می دهند وجود دارد به طوری که افراد مسن همگی از انزوای اجتماعی دلتنگند والدین می نالند که فرزندانشان آنقدر کار می کنند و یا به خود مشغولند که فرصت دیدار و یا حتی تلفن کردن به آنها را ندارند و گاهی اوقات وارد شدن به یک آسایشگاه می شود محل دوم زندگی سالمندان که هر کدام از این محیط هامی توانند تاثیری سو برروی سالمند داشته باشد . این پدیده ها شاید بیشتر مربوط به عوامل اجتماعی است تا عدم هماهنگی در میزان وقوع بیماری در سنین بالا و این نکته شایان توجه است.

 

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

سؤال مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق

تعریف

مشکل تعریف

تاریخچه

مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران

اهمیت، دامنه، حدود و زیان بخشی بیماری های روانی در جامعه

علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی

با شور و شوق پیر شدن

خانواده

دوستی ها

روابط اجتماعی : تنهایی و انزوا

محل زندگی

خانه سالمندان

سالمند کیست؟

قانون سالمندى

واقعیات خانه سالمندى

نگاهی به خانه سالمندان و گرایش افرادپیر برای ورود به این خانهها

چرا این عزیز را به جمع هم سالان خود نبریم؟

مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی به خانواده

آیا سالمندان گرایشی به خانه سالمندان دارند؟!

مشکلات اقتصادی عزت نفس سالمندان را خدشه دار می کند

افراد سالمند و مشکلاتشان درخانه سالمندان

تحقیقات انجام شده

فصل سوم : روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری در تحقیق

شیوه اجرای آزمون

نمره گذاری

روش تحقیق

روش تجزیه و تحلیل دادها

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها

تجزیه و تحلیل داده ها

آزمون فرضیه تحقیق

نمودار مربوط به تجزیه و تحلیل دادها

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهادات

منابع

پیوست

 

منابع ومأخذ:

- آزاد ، حسن ، 1385 ، روانی (1) – تهران: انتشارات رشد

- اصغری ، مجید ، 1371 ، مقایسه راهکارهای سلامت روانی در بین افراد مسن و بدون همسر و افراد مسن با همسر – دانشگاه رودهن .

- الهیاری – مصطفی، مقایسه عزت نفس افراد سالمندان میانسال مرد شهرستان ( انزلی )

- بیانی ، احمد ، ( 1384 ) . روش تحقیق در علوم تربیتی تهران : انتشارات نور

- پاشا شریفی ، مصطفی ، ( 1383 ) . روانشناسی شخصیت – تهران انتشارات بهار

- سرابی ، بهمن ، ( 1368 ) . سالمندان مراکز آسایشگاهی و سالمندان غیرآسایشگاهی شهر تهران – دانشگاه علوم تحقیقات تهران .

- شاملو ، سعید ، ( 1384 ) بهداشت روانی تهران : انتشارات صبا

- شروبی ، محمود ، ( 1382 ) سلامت روان و جسم – تهران: انتشارات صبا

- دلاور ، علی ، ( 1385 ) . آمار استنباطی – تهران :انتشارات رشد

- دلاور ، علی ، ( 1385 ) . روش تحقیق در علوم تربیتی – تهران: انتشارات رشد

- کریمی ، یوسف ، ( 1385 ) . روان شناسی شخصیت – تهران: انتشارات رشد

- گنجی ، حمزه ، ( 1384 ) . روان شناسی رشد- تهران : انتشارات سمت

- محمودی ، بهادر ، ( 1383 ) . روان شناسی فردی – تهران: انتشارات بهمن

- مسروری ، احمد ، ( 1370 )،بررسی رابطه افسردگی و سلامت روانی در بین سالمندان حدود سنی 70 ساله . شهرستان تبریز

 - لطف آبادی ، حسین ، ( 1385 ) . روان شناسی پیری- تهران:انتشارات رشد.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی. doc

گزارش کار آزمایش توزیع دما در فین بلند

اختصاصی از اینو دیدی گزارش کار آزمایش توزیع دما در فین بلند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کار آزمایش توزیع دما در فین بلند


گزارش کار آزمایش توزیع دما در فین بلند

در این آزمایش با اندازه گیری توزیع دما در زمان های متفاوت و در مکان های مختلف دو فین بلند از جنس های آلومینیوم و برنج میخواهیم ضریب انتقال حرارتی وضریب انتقال حرارت جابجایی را در طول این دو فین بدست آوریم.


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کار آزمایش توزیع دما در فین بلند

دانلود تحقیق فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب


دانلود تحقیق فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب

چکیده
در این گزارش به بررسی چگونگی پیاده سازی یک فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب (به صورت سایت اینترنتی) با نام انتزاعی  فروشگاه الکترونیکی بازیهای کامپیوتری (Game-Shop) پرداخته می شود و در حین توضیح نحوه ی پیاده سازی، با ارائه ی جزئیات کامل و کدها که در محیط .NET 2005 و به زبان2  ASP.NET (با کدهای VB.NET) نوشته شده، به خواننده برای ایده گرفتن از بخشهای مختلف آن در طراحی و پیاده سازی سایتی مشابه کمک می شود. در ادامه امکانات ویژه فروشگاه بازیهای کامپیوتری مورد بررسی قرار می گیرد.

 

مقدمه
توسعه ی روز افزون شبکه ی اینترنت در دو دهه ی اخیر و پیشرفت چشم گیر آن در دنیا، و حرکت از دنیایی با تعاملات رو در رو یا چهره به چهره به سمت دنیایی الکترونیکی و دیجیتالی و تعاملات مجازی، بر تمام شاخه های زندگی بشر تاثیر گذاشته و تغییر عادات در زندگی روزمره و تغییر نحوه ی زندگی مردم را درپی داشته است. امروزه با فشرده تر شدن بافت شهر ها و به تبع آن افزایش تراکم جمعیت، حرکت مردم در سطح شهر به کاری وقت گیر تبدیل شده. فرهنگ زندگی در اینگونه جوامع نیز رفته رفته به سمتی تغییر می یابد که مردم ترجیح می دهند سفرهای درون شهری خود را به حداقل ممکن کاهش دهند و نیازهای روزمره خود را با روشهایی نوین تامین نمایند. البته تامین نیازها با روشهای جدید،‌ امکانات و زیرساختهای جدید را نیز طلب می کند.
در کشور ما نیز با جا افتادن روز افزون فرهنگ استفاده از کامپیوتر و اینترنت،‌ این امکان یکی از زیر ساختهای مهم بالقوه در این زمینه محسوب می شود. می توان به جرات گفت که امروزه  هر خانواده ی متوسط ایرانی یک دستگاه کامپیوتر در خانه دارد و زیر ساخت دیگر که همان ارتباط اینترنت است به سهولت با خطوط مخابرات که در تمامی بخشهای کشور،‌از شهرهای بزرگ گرفته تا کوچکترین روستاها موجود است تامین می شود.
بنابراین، نیاز راه اندازی یک سایت فروشگاه مجازی برای هر شرکت یا سازمان تولیدی و فروشگاهی که به پیشرفت و تحول ساختار خود اهمیت می دهد احساس می شود.
 ما در این پروژه (پیاده سازی فروشگاه مجازی بازیهای کامپیوتری تحت وب) این کار را برای یک فروشگاه فرضی بازیهای کامپیوتری انجام داده و ضمنا بستر را برای توسعه های آتی نیز با قرار دادن امکانات لازم برای مدیریت فروشگاه فراهم نموده ایم.


محیط کاری
پیاده سازی فروشگاه Game-Shop با تکنولوژی ASP.NET 2.0 صورت گرفته است. فناوری ASP.NET یک بستر برنامه ‌نویسی است که بر اساس سیستم CLR در چارچوب دات نت کار می ‌کند. این فناوری امکانی را فراهم می‌آورد تا در سایه آن برنامه ‌نویس بتواند با استفاده از هر یک از زبان ‌های برنامه ‌نویسی موجود در چار چوب دات نت، صفحات داینامیک و نرم‌افزارهای تحت وب تولید کند. نسخه اول ASP.NET توانست با فراهم ساختن قابلیت ‌های پیشرفته زبان‌ های برنامه ‌نویسی شیء ‌گرا، همچون ویژوال بیسیک دات نت و سی شارپ، تحول بزرگی را نسبت به نسل قبلی (ASP) ایجاد کند. نسخه دوم ASP.NET همان مسیر را با بهبود عملکرد موتور ASP.NET در زمینه مدیریت و توسعه نرم‌افزار و نیز آسان‌تر کردن روند برنامه‌نویسی طی کرده است.
 

در هسته و مرکز ASP.NET 2.0 ، یک معماری مبتنی بر کنترل (Control-Base) و رویداد گرا (Event-Driven) وجود دارد و این بدان معناست که می توان بلوکهای کوچکی از کد را به یک صفحه افزوده و نتایج پویایی را مشاهده کرد و برای فراهم آوردن محیطی هموار تر برای کاربر، ورودیهائی را برای وی مهیا کرد.
در حال حاضر برای ایجاد برنامه های کاربردی ASP.NET ابزاری به نام Visual Web Developer وجود دارد. این ابزار هم به تنهائی و هم بعنوان بخشی از Visual Studio 2005 موجود می باشد و توسط آن می توانید نرم افزارهای کاربردی تحت وب پویا و قدرتمندی را ایجاد کنید. ابزار Visual Web Developer یک محیط ویرایشگر بسیار عالی برای ویرایش کدهای HTML نیز دارد. مهمترین ویژگی Visual Web Developer قیمت پائین آن می باشد که موجب شده است تا این ابزار در دسترس کسانی که نمی توانند از عهده پرداخت هزینه مربوط به بسته کامل Visual Studio برآیند نیز قرار گیرد.
تولید یک سایت معمولا با فرآیند خواندن داده های ذخیره شده در یک بانک اطلاعاتی و نمایش اطلاعات بر روی صفحه، و بالعکس (یعنی خواندن از اطلاعاتی که کاربر روی صفحه وارد نموده و ذخیره آنها در بانک اطلاعاتی) همراه می باشد. برای ساخت بانک اطلاعاتی این سایت از محیط SQL Server 2005 استفاده شده که بخاطر همتراز بودن و عرضه ی همزمان با ASP.NET 2.0 به بازار توسط مایکروسافت، برای پیاده سازی این پروژه از انواع دیگر بانک اطلاعاتی مناسبتر بوده است.
کدهای مورد استفاده در پروژه نیز به زبان Visual Basic .NET نوشته شده است که بعلت آشنایی قبلی با این زبان انتخاب شد. در نوشتن پروژه های مشابه می توان از هر زبانی که توسط .NET پشتیبانی می شود ( اعم از C#.NET و...) استفاده نمود.
 

  

فهرست مطالب

 عنوان                                      صفحه
1-    مقدمه                            6
2-    محیط کاری                        7
3-    امکانات                            9
4-    بانک اطلاعاتی                        11
4-1- فایل مشخصات کاربران                    11
4-2- فایل بازیها، سفارشات، مشخصات مشتریان و اخبار سایت    12
4-3- فایل بانک فرضی طرف قرارداد با فروشگاه            16
5-    منوی کلی سایت                        17
6-    صفحه ی اصلی                        26
6-1- جدید ترین محصولات                    27
6-2- بازی برتر                        29
6-3- تیتر اخبار سایت                    30
7-    طبقه بندی بازیها                        32
8-    روند خرید و ثبت آن                    35
9-    امکانات اضافه                        51
9-1- اخبار سایت                        51
9-2- درباره ما                        54
9-3- پیشنهادات                        54
10-    مدیریت سایت                        57
10-1- تغییر کلمه عبور                    57
10-2- مدیریت اخبار                    58
10-3- مدیریت پیشنهادات                    61
10-4- مدیریت سفارشات                    64
10-5- مدیریت بازیها                    67
10-6- مدیریت گروههای بازی                70
11-     جمع بندی                        73
12-     منابع                            74
 فهرست اشکال و جداول

عنوان شکل                            صفحه
شکل 2-1- بسته نرم افزاری محیط Visual Studio 2005        7
شکل 4-1: جداول و viewهای فایل ASPNETDB.MDF        11
شکل 4-2: جداول و دیاگرام فایل  eShop.mdf                12
شکل 5-1: منوی کلی سایت                        17
شکل 6-1 : نمونه ای از صفحه اصلی سایت                27
شکل 6-2: بخش جدیدترین محصولات در صفحه اصلی            21
شکل 6-3: بخش بازی برتر در صفحه اصلی                29
شکل 6-4: بخش اخبار سایت از صفحه اصلی                31
شکل 7-1: طرح یکی از صفحات گروه های بازی                32
شکل 8-1: فلوچارت روند خرید                    35
شکل 8-2: نمای طراحی صفحه مشخصات بازی                39
شکل 8-3: نمای طراحی صفحه سبد خرید                44
شکل 8-4: نمای طراحی صفحه ثبت سفارش                45
شکل 8-5: صفحه ی پرداخت الکترونیک بانک فرضی            49
شکل 9-1: صفحه ی نمایش مشروح خبر                51
شکل 9-2: صفحه ی درباره ما                        54
شکل 9-3: صفحه ی پیشنهادات                    54
شکل 10-1: صفحه ی تغییر کلمه عبور                    57
شکل 10-2: صفحه مدیریت اخبار                    58
شکل 10-3: صفحه مدیریت پیشنهادات                    61
شکل 10-4: صفحه مدیریت سفارشات                    64
شکل 10-5: صفحه مدیریت بازیها                     68
شکل 10-6: صفحه مدیریت گروههای بازی                 71

 

 

شامل 74 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب

پروژه بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان. doc


پروژه بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

 

چکیده:

در پژوهش‌ حاضر به بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان ()پرداخته شده است . در پژوهش تعداد 60 نفر به عنوان گروه نمونه به شکل انتخاب در دسترس دبستان کیمیای سعادت منطقه 3 تهران انتخاب شده است.

 برای سنجش روش فرزند پروری از آزمون بامریند و برای سنجش رشد اجتماعی کودکان از آزمون وایلند استفاده گردیده است و بدین منظور هر دو آزمون توسط والدین پاسخ داده شده است و داده های آماری بدست آمده توسط روش‌های آماری توصیفی و استنباطی محاسبه گردیده است .

 نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بین سه سبک فرزند پروری ( مستبدانه ، سهل گیرانه ، آزاد منشانه ) فقط بین سبک فرزند پروری آزاد منشانه با رشد اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد . به این معنا که انتخاب سبک فرزند پروری آزاد منشانه از سوی والدین به افزایش رشد اجتماعی کودکان منجر می شود.

 

مقدمه:

خانواده پایه و اساس اجتماع وسلول سازنده‌ی زندگی و حیات بشری است و در وسیع‌ترین مفهوم کلمه ، خاستگاه اصلی اعضای خویش و پناهگاه آن است . پناهگاهی که نخستین تجربه‌ی انسان برای « اجتماعی زیستن » در آن صورت می گیرد . از خانواده است که فرد بر می‌خیزد و به خانواده است که فرد روی می آورد ، تا در آنجا با گروهی که با یکدیگر پیوندی نزدیک و صمیمی دارد آرام گیرد .

 خانواده از مهم‌ترین و کهن‌ترین واحدهای اجتماعی است که بر نهادی به نام ازدواج بنا نهاده شده است . ( جامعه شناسی مفاهیم کلیدی ، قنادان ، مطیع ، 1383)

شیوه‌های تربیتی ،کنترل و اداره‌ی کودکان توسط والدین ، بدون شک یکی از مهمترین عوامل به وجود آمدن مشکلات رفتاری کودکان است . اغلب والدین اطلاعات و آشنایی کافی در زمینه‌ی شیوه‌ی برخورد و تربیت فرزندان خود را ندارند و این امر هم به علت فقر فرهنگی و تربیتی والدین ، سرپرستی ناقص یکی از والدین ، نابسامانی‌های خانوادگی یا دعوا و جدایی والدین است .

 کودکان در جریان اجتماعی شدن مهر و صحبت ، فداکاری و گذشت ، خشم و نفرت ، حسادت و شک و کینه‌توزی را در کنار والدین و خواهران و برادران خود تجربه می‌کنند . خانواده آن قدر به هم وابسته‌اند که هر نوع مشکل یا مساله یک عضو خانواده به طور مستقیم بر زندگی سایر اعضاء تاثیر می‌گذارد .

روان شناسان سالهاست با ابداع روش‌های ویژه کوشیده‌اند تاثیر خانواده را بر چگونگی رشد شخصیت روشن کنند .( احدی ، جمهوری ، 1380)

در ابتدا ، نوزاد ،‌موجودی است ناتوان متکی به دیگران و این والدین هستند که باید نیازها و احتیاجات جسمی و روانی او را تأمین کنند . اما با رشد و نمو جسمی ،ذهنی و روانی کودک آرام آرام روند دلبستگی و وابستگی خود را تغییر می‌دهد و به جای دیگران فقط به خودش متکی می شود.

 

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه

طرح مسئله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

 پرسش‌های پژوهش

فرضیه های پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعاریف پژوهش

فصل دوم

مقدمه

الف ) رشد اجتماعی

رشد اجتماعی در دوران های مختلف

رشد اجتماعی در دوره‌ی پیش دبستانی

رشد اجتماعی در دبستان

رشد اجتماعی در نوجوانی

اهداف رشد اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا

مطالعات عروسک بلوبد

تاریخچه‌ی فرزند پروری

 شیوه‌ی فرزند پروری ازنظر باوم مریند

شیوه مقتدرانه

 شیوه سهل انگاری

شیوه خودکامه

الگوی جدید فرزند پروری بام مریند

نظریه‌های مربوط به شیوه‌ی فرزند پروری

 پژوهش‌های انجام شده در خارج و داخل کشور

فصل سوم

مقدمه

جامعه آماری پژوهش

نمونه و روش نمونه‌گیری

ابزار پژوهش

الف) مقیاس شیوه‌های فرزند پروری

روایی

پایایی

تهیه نسخه فارسی

نمره گذاری

مقیاس رشد اجتماعی و ایلند

پایایی

اعتبار

روش جمع آوری داده‌ها

روش آماری

فرمول ضریب هم بستگی پیرسون

تحلیل داده‌ها

فصل چهارم

 مقدمه

بخش اول : توصیف نمرات به دست آمده از آزمون‌های رشد اجتماعی

وایلند و روش فرزند پروری باوم مریند

1- نتایج بدست آمده از روش فرزند پروری

2- داده های آماری مربوط به آزمون رشد اجتماعی وایلند

3- داده‌های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری سهل گیرانه

4- داده‌های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری مستبدانه

5-داده‌های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری آزاد منشانه

 بخش دوم : بررسی فرضیه‌های پژوهش

1- بررسی فرضیه اول پژوهش

2- بررسی فرضیه دوم پژوهش

3- بررسی فرضیه سوم پژوهش

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

محدودیت‌های پژوهش

پیشنهادها

فصل ششم

خلاصه پژوهش

فهرست منابع

 

منابع ومأخذ:

1-احدی – حسن ، جمهوری ، فرهاد ( 1380) ، روان شناسی رشد ، نوجوانی بزرگسالی تهران ، انتشارات پردیس .

2-ای برک ، لورا ( 1381) ، روان شناسی رشد ،جلد اول ، مترجم یحیی سید محمدی ، تهران ، نشر ارسباران .

3-اکبری ، بررسی تاثیر سبک های تربیتی مادران بر بزهکاری نوجوانان و نیز شرایط خانوادگی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ( 1379)

4-پاشا شریفی ،حسن ( 1384) ، اصول روان سنجی و روان آزمایی ، تهران ، انتشارات رشد .

5-دلاور ، علی ( 1381) ، احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی ، تهران ، انتشارات دسته.

6-شهیدی ، شهریار ، حمیدیه مصطفی ، ( 1382) ، اصول و مبانی بهداشت روانی ، تهران ، انتشارات سمت .

7-شولتر ، دوان ، سیدنی آلن ، شوارتز ( 1385) ، نظریه های شخصیت ، ترجمه یحیی سید محمدی ، تهران ،موسسه نشر ویرایش .

8-صاحب الزمانی ، زهرا ، بررسی رابطه هوش ، وضعیت خانوادگی و رفتار والدین با افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی ، شهرستان اراک ، کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ( 75-74)

9-فرگوسن ، جرج ، تاکانه ، یوشیوتا ( 1380) ، تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی ، ترجمه دکتر علی دلاور ، سیامک نقش بندی ، نشر ارسباران .

10-ماسن ، پاول هنری و همکاران ( 1380) رشد و شخصیت ترجمه :مهشید یاسایی ، تهران ، نشر مرکز کتاب ماد .

11-میلانی فر ، بهروز ( 1386) ، روان شناسی کودکان و نوجوانان استثنائی ، تهران ،نشر شمس .


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان. doc

شناخت شهر اردبیل - بارویکرد معمارانه

اختصاصی از اینو دیدی شناخت شهر اردبیل - بارویکرد معمارانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
شناخت شهر اردبیل - بارویکرد معمارانه

یکی از بخش های هر تحقیق بخش شناخت بستر تحقیق می باشد . در این راستا در جهت سهولت در دریافت اطلاعات مورد نیاز در شناخت بستر های مورد نیاز برای تحقیق سعی بر ان شد تا شناخت و تحلیل های محیطی شهر ها ی ایران در این بخش گنجانده شود .
اطلاعات این بخش میتواند در انجام و پیشبرد مقالات علمی - تحقیق های کلاسی - پیشبرد پایان نامه های دانشجویی - پژوهش های سازمانی و حنی پیشبرد تحقیق های میدانی و محیطی مورد استفاده قرار گیرد .

مهمترین مطالب موجود در این تحقیق :

  1. موقعیت استان اردبیل
  2. موقعیت شهر اردبیل
  3. اقلیم اردبیل (اب و هوا - بادها)
  4. پیشینه شهر اردبیل
  5. توسعه شهر اردبیل
  6. شکلگیری خیابان های اردبیل
  7. مردمو محلات
  8. منابع ابی (رود ها و دریاچه ها )
  9. بافت های تاریخی شهر اردبیل (بافت جدید - بافت میانی)

دانلود با لینک مستقیم


شناخت شهر اردبیل - بارویکرد معمارانه
1 2 3 4 5 ... 387 >>