X
تبلیغات
رایتل

اینو دیدی

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

آمار و احتمال تعداد سن افراد مجروح و تصادفی بیمارستان

اختصاصی از اینو دیدی آمار و احتمال تعداد سن افراد مجروح و تصادفی بیمارستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آمار و احتمال تعداد سن افراد مجروح و تصادفی بیمارستان


آمار و احتمال تعداد سن افراد مجروح و تصادفی بیمارستان

پروژه ی آماری که برای شما عنایت گردیده شامل است از تعداد سن افرادی که در بیمارستان طی حادثه ای مجروح و یا بطور تصادفی زخمی شده اند.

همان طور که ملاحظه می شود سن یک متغیر کمی پیوسته است این پروژه در مورد کناب آمار سال دوم دبیرستان «نظری» و همه ی مواردی که یاد می شود و در این تحقیق نوشته می شود مطابق روابط و موضوعات این کتاب درسی می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

رسم جدول فراوانی و حدود دسته با مرکز دسته

تشکیل جدول فراوانی با : فراوانی دسته، فراوانی نسبی، درصد فراوانی نسبی

رسم جدول فراوانی داده ها = فراوانی مطلق، فراوانی دسته، حدود دسته ها

نمودارها و تحلیل داده ها

نمودار میله ای

نمودار مستطیلی

نمودار چند بر فراوانی

نمودار دایراه ای

نمودار ساقه و برگ

نمودار جعبه ای

شاخص های مرکزی

میانگین

شاخص های پراکندگی

انحراف معیار

ضریب تغییرات

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 16 صفحه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


آمار و احتمال تعداد سن افراد مجروح و تصادفی بیمارستان

پروژه کاربرد کلاسترینگ در داده کاوی. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه کاربرد کلاسترینگ در داده کاوی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کاربرد کلاسترینگ در داده کاوی. doc


پروژه کاربرد کلاسترینگ در داده کاوی. doc

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

 

چکیده:

داده کاوی تلاش برای استخراج دانش انبوه داده های موجود است . داده کاوی به کمک مجموعه ای از روش های آماری و مدل سازی، می تواند الگوها و روابط پنهان موجود در پایگاه های داده را تشخیص دهد . تاکنون ابزارها و روش های مختلف برای پردازش اطلاعات ساخت یافته توسعه داده شده است که در نتیجه آنها ساخت پایگاه های اطلاعاتی و ایجاد انبارهای داده به سادگی صورت می گیرد . امروزه سازمان ها قادرند با هزینه کم اطلاعات وسیعی از وضعیت کسب و کار خود جمع و نگهداری کنند و این موجب شده است که استفاده از روش های داده کاوی، ارزش قابل توجهی را برای سازمان بدست آورد . رویکردهای موجود به مسأله داده کاوی متنوع است . در این گزارش نگاهی به آخرین دستاوردهای این زمینه علمی انداخته خواهد شد .  

 

مقدمه:

بشر با پیشرفت فناوری رایانه ای در ثبت و ذخیره سازی داده ها و پردازش آن ها گامی بزرگ جهت کسب دانش برداشته است . در واقع نمایشی از واقعیت ها، معلومات، مفاهیم، رویدادها یا پدیده ها برای برقراری ارتباط، تفسیر یا پردازش، توسط انسان یا ماشین است . از طرف دیگر واژه ی اطلاعات، به معنی دانشی که از طریق خواندن، مشاهده و آموزش به دست می آید اطلاق می شود . در حقیقت می توان گفت اطلاعات داده هایی هستند که پس از جمع آوری پردازش شده اند و شکل مفهومی تولید کرده اند .

بین داده ها و اطلاعات همانند خبر و اطلاع رابطه وجود دارد . خبری که دریافت می شود، پس از ارزیابی به اطلاع تبدیل می شود . داده ها نیز پردازش می شوند تا اطلاعات را پدید آورند . به بیان دیگر اطلاع حاصل تکامل داده ها است . به این ترتیب بین داده ها و اطلاعات یک شکاف وجود دارد که اندازه این شکاف با حجم داده ها ارتباط مستقیم دارد . هر چه داده ها حجیم تر باشند، این شکاف بیشتر خواهد بود و هر چه داده ها کمتر و روش ها و ابزار پردازش داده ها کاراتر باشد، فاصله بین داده ها و اطلاعات کمتر است . امروزه افزایش سریع حجم پایگاه داده ها به شکلی است که توانایی انسان برای درک این داده ها بدون ابزارهای پر قدرت میسر نمی باشد . در این وضعیت، تصمیم گیری ها به جای تکیه بر اطلاعات بر درک مدیران و کاربران تکیه دارند، چرا که تصمیم گیرندگان ابزار قوی برای استخراج اطلاعات با ارزش را در دست ندارند . در واقع شرایط فعلی توصیف کننده ی حالتی است که ما از لحاظ داده غنی، اما از لحاظ اطلاعات ضعیف هستیم . 

 

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه ای بر داده کاوی

چکیده

1-1 مقدمه

1-2 تاریخچه ی داده کاوی

1-3 روش های گردآوری اطلاعات

1-4 داده کاوی چیست ؟

1-4-1  حلقه داده کاوی چیست ؟

1-4-1-1 شناسایی فرصت های تجاری

1-4-1-2 داده کاوی

1-4-1-2-1  مراحل داده کاوی

1-4-1-3 انجام اقدامات

1-4-1-4 اندازه گیری نتایج

1-1 آمار و داده کاوی

حجم داده ها

نوع داده ها

پردازش داده ها

وظایف معمول

اهداف تحقیق

1-6  داده کاوی چه کاری انجام می دهد ؟

1-6-1  عملیات داده کاوی

1-6-1-1 دسته بندی و پیشگویی

1-6-1-1-1 روش های دسته بندی

1-6-1-2  خوشه بندی

1-6-1-3  تحلیل روابط و وابستگی ها

1-6-1-4 پیش بینی

1-7 نرم افزارهای داده کاوی

1-8  پایگاه دادة تحلیلی (Data Warehouse)

1-8-1 تفاوت های پایگاه داده تحلیلی با پایگاه داده عملیاتی

1-8-2 ابزار های سطح پایین (Back-End) پایگاه داده تحلیلی

1-8-3 ابزارهای پرس و جو و تحلیل داده های ذخیره شده درdata warehouse و data mart

1-9 سرویس دهنده های پردازش تحلیلی بر خط

1-9-1 مزایا و معایب سرویس دهنده های OLAP

1-10 مکعب داده

1-11 جدول واقعیت

1-11-1 جدول ابعاد

1-12 داده کاوی در اوراکل

1-12-1 توابع داده کاو اوراکل

الگوریتم ها

1-13 گام های مدل سازی

جستجوگر مدل

1-14 داده کاوی در Clementine

1-14-1 معماری

1-14-2  متدلوژی clementine

الگوریتم ها

فصل دوم

مقدمه ای بر وب کاوی

2-1 مقدمه

2-2 رده بندی های وب کاوی

2-2-1 Web Content Mining

2-2-2 web usage mining

2-2-3 Web Structure Mining

2-3 فایل log :

2-3-1 انجام عمل پیش پردازش روی فایل های log

2-4 تشخیص کاربران : (user identification)

2-5 session identification

2-6  تشخیص الگو ها

2-7  تکنیک های آماری

2-8 قوانین ارتباطی

2-9 الگو های ترتیبی

2-10 خوشه بندی

2-11 مشکلات روش تحلیل گزارش های وبweb log analysis method )  )

2-12 نتیجه گیری

فصل سوم

الگوریتم های ژنتیک

3-1 مقدمه

3-2 زمینه های بیولوژیکی

3-3 فضای جستجو

3-4 مسائل NP

3-5 مفاهیم اولیه در الگوریتم ژنتیک

3-5-1 اصول پایه

3-5-2 شمای کلی الگوریتم ژنتیک

3-5-3 ساختار متداول الگوریتم ژنتیک

3-6 کد کردن

3-6-1 انواع کدینگ

3-6-2 روشهای کدینگ

3-6-3 مسائل مربوط به کدینگ

3-7 مرحله ارزیابی (evaluation)

3-8 عملگر تقاطع و جهش

3-9 رمز گشایی

3-10 کروموزوم

3-11 جمعیت

3-12 مقدار برازندگی

3-13 تعریف دیگر عملگر تقاطعی

3-14 تعریف دیگرعملگر جهشی

3-15 مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک

3-16 حل یک مساله نمونه توسط الگوریتم ژنتیک

3-17 همگرایی الگوریتم ژنتیک

3-18 نتیجه گیری

فصل چهارم

کاربرد کلاسترینگ

4-1 مقدمه

4-2 مسئلة خوشه بندی توزیع شده

4-3 مشکلات روش متمرکز سازی داده ها

4-4  الگوریتم خوشه بندی K-Means

4-5 الگوریتم خوشه بندی توزیع شده DisK-Means

4-6 ساخت مدل محلی

4-7 ساخت مدل عمومی

4-8 یک روش جدید مبتنی بر رفتار کاربران جهت تخمین بار کاری وب سرورهای شبکه

4-9 کلاسترینگ داده های وب

4-10 کلاسترینگ   های کاربر

4-10-1 الگوریتم های کلاسترینگ ها

4-10-1-1 کلاسترینگ مبتنی بر مدل

4-10-1-1-1  توصیف بار کاری سیستم های کامپیوتری

تکنیک های ایستا

آنالیز جزء اصلی

تکنیک های پویا

میانگین متحرک ( )

4-11 کارهای وابسته قبلی

4-12  مدل پیشنهادی

4-13  محیط پیاده سازی

4-14  نتایج ، آنالیز و ارزیابی مدل

4-15  نتیجه گیری

منابع و مراجع

 

فهرست اشکال:

شکل 1-1  مراحل داده کاوی

شکل 1-2  جایگاه پایگاه داده تحلیل

شکل 1-3-1  Data Warehouse process

شکل 1-3-2 Data Warehouse process

شکل 1-4  معماری چند لایه

شکل 1-5 نمونه ای از مکعب داده

شکل 1-6  مفهوم مکعب داده

شکل 1-7  داده کاوی در اوراکل

شکل 1-8  اوراکل یا سایز ابزار

شکل 1-9  مراحل متدولوژی Clementine

شکل 1-10  چرخه داده کاوی Clementine

شکل 3-1 نمونه ای از فضای جواب

شکل 3-2  کدینگ باینری

شکل 3-3  کدینگ جهشی

شکل 3-4  کدینگ ارزشی

شکل 3-5  کدینگ درختی

شکل 3-6  فضای کدینگ و فضای جواب

شکل 3-7  رابطه بین کروموزوم ها و جواب ها

شکل 3-8  انواع روابط بین فضای جواب و فضای کدینگ

شکل 3-9 مثال رمز گشایی

شکل 3-10  مثال جهش

شکل 3-11 نمایش یک کروموزوم n بیتی پایه عددی m

شکل 3-12  مثالی از جباجایی تک نقطه ای

شکل 3-13  تقاطع در کروموزومهای که از شکل کد شده چهار متغیر بوجود آمده است

شکل 3-14  تقاطعی دو نقطه ای

شکل 3-15  عمل تقاطعی یکنواخت

شکل 3-16  نمونه ای از عمل جهش

شکل 3-17 مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک

شکل 3-18 چرخ دولت

شکل 3-19 نمایش کروموزوم معادل زوج (X,Y)

شکل 4-1 خوشه بندی توزیع شده

شکل 4-2  ثابت شدن فلش Cetroid

شکل 4-3 الگوریتم خوشه بندی توزیع شده Disk-Means

شکل 4-4  ساخت مدل محلی، ترکیب اطلاعات خوشه ها

شکل 4-5-1  ساخت مدل محلی، ترکیب اطلاعات خوشه ها

شکل 4-5-2  ساخت مدل محلی، ترکیب اطلاعات خوشه ها

شکل 4-5-3  ساخت مدل  محلی، حالت کلی

شکل 4-6 حاللات مختلف قرار گرفتن چند خوشه کنار هم

شکل 4-7-1  ساخت مدل محلی، حالت دوم

شکل 4-7-2  ساخت مدل محلی، حالت دوم

شکل 4-8  نمونه هایی از CBMG های حاصل از درخواست های کاربران یکی از سیستم های مورد تست

در دانشگاه مشهد

شکل 4-9  هیستوگرام داده های باقیمانده لینک Presented Courset بعد از حذف داده های پرت

از یکی از سیستم های وب دانشگاه

شکل 4-10  نمودار P-PPlot داده های لینک Presented Courset

شکل 4-11  هیستوگرام داده های باقیمانده لینک Show Edueationallog بعد از حذف داده های پرت

 

فهرست جداول:

جدول 3-1  مثال های تقاطع تک نقطه ای

جدول 3-2  مثال های تقاطع دو نقطه ای

جدول 3-3  نمونه ای از عمل جهش

جدول 3-4  انتخاب کروموزومها با استفاده از چرخ رولت

جدول 3-5  نمایش جمعیت اولیه

جدول 3-6  نتایج عمل تقاطع

جدول 3-7 نتایج عمل جهش با Pm=0.2

جدول 3-8  کروموزوم با بیشترین مقدار برازندگی

جدول 4-1 جزئیات ترافیک تولید شده توسط برنامه شبیه ساز

 

منابع و مأخذ:

[1]. An Introduction to Data Mining: http://www.thearling.com/ , retrieved on Mar 2, 2007

[2]. Data Mining: Efficient Data Exploration and Modeling:

http://research.microsoft.com/dmx/DataMining/ , retrieved on Mar 2, 2007

[3]. Christine Gertisio and Alan Dussauchoy, "Knowledge Discovery from Industrial Data base", Journal of Intelligent Manufacturing, 15, 29-37, 2004

[4]. Berry, M. and Linoff, G. "Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer Support" New York: John Wiley and Sons, 1997

[5]. Cornelia Gyorodi, Robert Gyorodi, Stefan Holban-"A Comparative Study of Association Rules Mining Algorithms" , SACI 2004, 1 st Romanian-Hungarian Joint Symposium on Applied Computational Intelligence , Timisoara, Romania, May 25-26, page. 213-222, 2004

[6]. Berson, A., Smith S., and Thearling K., "Building Data Mining Applications for CRM" Tata McGraw-Hill, New York, 2004

[7].Fayyad U., Piatetsky-Shapiro G., and Smyth p., "From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases," American Association for Artificial Intelligence, 1996

[8]. An overview of data mining techniques: http://www.thearling.com/ , retrieved on Mar 2, 2007

[9]. All Data Mining Software: http://www.the-data-mine.com/bin/view/Software/AllDataMiningSoftware, retrieved on Mar 2, 2007

[10]. ARLITT, M. AND WILLIAMSON, C. 1996: Web Server Workload Characterization: The Search for Invariants. In Proc  Of SIGMETRICS 96, (May 1996), 126—137

[11]. CALZAROSSA, M. AND SERAZZI, G. 1985: A Characterization of the Variation in Time of Workload Arrival Patterns. In IEEE Trans. On Computers 34, 2, 156-162

[12]. ELMS, C. 1980: Clustering –One method for Workload Characterization. In Processing of the International Conference on Computer Capacity Management, San Francisco, Calif . 1980

[13]. FU, K. 1974: Syntactic Methods in Pattern Recognition, Academic Press.

[14]. HARTIGAN, J. AND WONG, N. 1979: A K – means Clustering Algorithms. In Applied Statistics 28, 100-108

[15]. JAIN, A., MURTY, M., AND FLYNN, P. 1999: Data Clustering: A. Review. In ACM Computing Surveys 31, 3, (Sept. 1999), 264-323

[16]. www.bloor-research.com – email: info@bloor-research.com

[17]. http://research.microsoft.com/dmx/DataMining/,retrieved on Mar 2, 2007

[18]. http://www.thearling.com/, retrieved on Mar

[19]. Raymond Kosala, Hendrik Blockeel, ‘Web Mining Research: A Survey’ , Celestijnenlaan 200A, B3001 Heverlee, Belgium, ACM SIGKDD Explorations, July 2000.

[20].  R. Cooley, B.Mobasher and J.Srivastava, ‘Web Mining Information and Pattern Discovery on the World Wide Web’ , Information Gathering from Heterogeneous Distributed Environments, December 2001.

[21].  Jiawei Han Kevin, Chen-Chuan Chang, ‘Data Mining for Web Intelligence’, University of Illinois at Urbana Champaign , November 2002.

[22].  Amir H. Youssefi, David J. Duke, Mohammed J. Zaki, ‘Visual Web Mining ‘ , WWW2004, May 17–22, 2004, New York, New York, USA. ACM 1-58113-912-8/04/0005.

[23] web usage mining. . حسن نژاد، مستوره و سلطانی، سیما."متدی برای بهبود بخشیدن ساختار وب سایت"

[24]      .رضا قنبری ؛ " آشنایی با الگوریتم ژنتیک " ؛ دانشگاه صنعتی شریف ( دانشکده ریاضی )؛ 1381

.[25]     . "TSP   پیام خان تیموری؛ " الگوریتم ژنتیک و حل مساله

[26] . قهرمانی، معصومه، حسینی سنو، سیدامین و دکتر کاهانی، محسن . "یک روش جدید مبتنی بر رفتار کاربران جهت تخمین بار کاری وب سرورهای شبکه" . اولین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده . دانشگاه آزاد اسلامی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه کاربرد کلاسترینگ در داده کاوی. doc

دانلود نرم افزار MiniTool Partition Manager جهت فرمت مموری کارت انواع موبایل به شکل ext2 و ext4 با لینک مستقیم

اختصاصی از اینو دیدی دانلود نرم افزار MiniTool Partition Manager جهت فرمت مموری کارت انواع موبایل به شکل ext2 و ext4 با لینک مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نرم افزار MiniTool Partition Manager جهت فرمت مموری کارت انواع موبایل به شکل ext2 و ext4 با لینک مستقیم


دانلود نرم افزار MiniTool Partition Manager جهت فرمت مموری کارت انواع موبایل به شکل ext2 و ext4 با لینک مستقیم

موضوع :دانلود نرم افزار MiniTool Partition Manager جهت فرمت مموری کارت انواع موبایل به شکل ext2 و ext4 با لینک مستقیم

 

 

 

  محصول این بسته شامل :

 نرم افزار MiniTool Partition Manager

 

 با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید
با تشکر تیم پدوفایل


دانلود با لینک مستقیم


دانلود نرم افزار MiniTool Partition Manager جهت فرمت مموری کارت انواع موبایل به شکل ext2 و ext4 با لینک مستقیم

مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس

اختصاصی از اینو دیدی مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس


مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس

 لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه:20

مقدمه

آیا روانشناسی تربیتی خوانده اید؟

آیا با نظریه ها و مفاهیم یادگیری آشنایی دارید؟

   خواننده این کتاب لازم است ابتدا از کفاهیم و نظریه هاب یادگیری اطلاعاتی داشته باشد بدین منظور بخش اول کتاب را به مفاهی و نظریه های یادگیری اختصاص داده ایم. این بخش شامل دو فصل است . در فصل اول نظریه ها و در فصل دوم الگوهای یادگیری به اختصار توضیح داده شده است.

     فصل اول شامل بحثهای زیر است :

   الف ) تعریف و تحلیل یادگیری

  ب) تفاوت بین یادگیری و عملکرد

   ج) عوامل موثر در یادگیری

  د) نظریه های یادگیری ( از جمله نظریه ثرنداریک و برونر و کاربرد آنها در فرایند تدریس و یادگیری).

  در فصل دوم بحثهای زیر آورده شده است:

الف) الگوهای یادگیری، از جمله : یادگیری از طریق شرطی شدن کلاسیک ، یادگیری از طریق مجاورت ، یادگیری از طریق شرطی شدن فعال ، یادگیری از طریق مشاهده و یادگیری از طریق شناخت

  ب) تحلیل فرایند یادگیری انسان

  ج) تفکر و جنبه های مختلف آن

  د) هدف از   پرورش افکر در فرایند تدریس – یادگیری

  ه) نقش مدرسه و معلم در پرورش تفکر.دانلود با لینک مستقیم


مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس

دانلود تحقیق جامعة مدنی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق جامعة مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق جامعة مدنی


دانلود تحقیق جامعة مدنی

 

تعداد صفحات : 35 صفحه        -     

قالب بندی : word        

 

 

 

 

جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی

 

مفهوم جامعة مدنی، به مثابه یک چارچوب فکری برای توصیف توسعه در جوامع نوین اروپایی و دیگر کشورهای صنعتی، سخن غالب در اندیشه های فلسفی و جامعه شناختی از قرن نوزدهم به بعد بوده است [“کین“ 1988a و 1988b ] . مثلا" “هگل“ اظهار کرد که مفهوم “کشور“(1) شامل ارتباط مطلوب عناصر جامعه است و دغدغه های عمدة اعضای جامعه را در خود انباشته دارد. اما جامعة مدنی شامل دنیای آزاد فردی و علایق و فعالیت های گروهی است و وحدت میان این دو مفهوم سرانجام از طریق مؤسسات گوناگون صورت واقع خواهد گرفت [“فریدریش” 1953؛ “هگل” 1942].  بر این بستر،«کشور“ چیزی جدا از جامعه مدنی- جامعه ای دارای حکومت و قانون – است. اگر چه “مارکس” به تضاد بنیادین میان کشور و جامعة مدنی اذعان داشت، با این حال به تمایز نیان استنباط آرمانی یا انتراعی از کشور و صورت های واقعی آن قائل بود و ریشة آن ها را در “شرایط مادی حیات” می دانست [“چانگ” 1931؛ “مارکس” 1961]. از نیمة سدة بیستم، شاهد توسعة فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، و به تبع آن دگر گونی در تقسیم بندی منابع کار، تولید، و اطلاعات بوده ایم. از این رو مفهوم نوینی- مفهوم جامعة اطلاعاتی به عنوان جامعة “پسا صنعتی”(2) – محور کانونی در تحلیل های توسعه ای بوده که توسط “دانیل بل” (1973)، “یانجی ماسودا” 1981)، و دیگران به عمل آمده است. منظور از این کلام “تحقق جامعه ای است که وضعیت عمومی شکوفندگی خلاقیت فکری انسان را، به میزان مصرف مادی ثروت، عینیت می بخشد”. [“ماسودا” 1981،3]. بنابراین بیان، ارتباط میان کشور، جامعه و فرد را تولید ارزش اطلاعاتی تعیین می کند، گونة کاملا" تازه ای از جامعة انسانی را پدید خواهد آورد. در اواخر سدةنوزدهم، مفهوم جامعه مدنی در جهان اسلام، به ویژه در خاورمیانه، به وسیلة افرادی که فکر تجدد(3) را همراه با خط مشی مؤسسات غربی ترویج می کردند، رواج یافت. پالایش محدود شوندة مفهوم جامعه مدنی و مفهوم نظام نوین “دولت ملی” (4) با اندیشة اسلامی “امت” (جامعه سیاسی- مذهبی)، با جدایی ناپذیری سیاست و اخلاق از یکدیگر و با وحدت نیروهای معنوی و دنیوی رو در ور قرار گرفت. این رویارویی، کشورهای اسلامی را با بحران مشروعیت دست به گریبان کرد؛ بحرانی که تا زمان حاضر ادامه یافته است. دنیای اسلام- با سنن نیرومند شفاهی و مکتوب خود و با ایدوئولژی دینی خود که همة وجوه سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی زندگی را در برمی گیرد- مقام چهارم را در رده بندی جمعیتی جهان تشکیل می دهد. امروز هم دوباره، جهان اسلام با کلامی دیگر رو در رو است. با مقولة جامعة اطلاعاتی. چه تضمین هایی هست بر این که نظم اطلاعاتی غالب و تصورات مربوط به آن، بافت اجتماعی خاص جامعة مسلمانان را بر هم نخواهد زد؟ معنای جامعة اطلاعاتی در فرهنگ سنتا" دو وجهی مسلمانان چیست؟ واکنش های فکری و سازمانی به این جریان نوین فرافکنی ها چه خواهد بود؟ این مقاله به مفاهیم و تحولات جامعة مدنی، جامعة اطلاعاتی، و جامعة اسلامی در یک بستر تاریخی و تطبیقی می پردازد و یکی از عجیب ترین فرضیه های زمانی مارا بررسی میکند: این که محیط زیست عبارت است از برقرای ارتباط، و این که تغییرات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی چه بسا دقیقا" راهی را دنبال کند که فن آوری اطلاعات رفته است.

 

نظریة وحدت طلبانة “ارتباط به مثابه زیستبوم”

در اینجا اندکی به این بحث می پردازیم که فرآیند اطلاعات و نوآوری های فن آوردی را از جنبة پیوندی که با ارتباطات بین موجودات انسانی و محیط [زیست] شان و میان مردمان ملت ها دارند می توان با آنچه شاید بتوانیم “نظریه وحدت طلبانة ارتباط به مثابه زیستبوم”(5) بنامیم، توضیح داد [“مولانا” 1986،1989a؛”مولانا” و “ویلین” 1990]. از کلمة “زیستبوم”(6) در اینجا رد معنای عام آن استفاده می کنم تا تمام محیط های نمادینی را که انسان و ارتباطات فن آوردی در آن رخ می نماید شامل شود. پس ابعاد عمدة این زمینة زیستبومی شامل موارد زیر است:

زیستبوم کالا ها و اجناس (از قبیل اقلام صنعتی و تولیدی): این نظر که صنعتی کردن باعث پیشرفت می شود امروزه با بروز مشکلات جهانگیر زیستبومی همچون باران اسیدی، افزایش دمای کره زمین، تهدید لایة ازن و لطمه به جنگل های استوایی، مورد تردی قرار گرفته است. فرهنگ صنعتی، که در چارچوب آن به تولید و توزیع کالاها و اجناس می پردازیم، و نظام اقتصادی که این فرهنگ در آن پرورده می شود، کیفیت این زمینة زیستبومی را تعیین می کنند. اززمانی که هوا بر اثر فصولات صنعتی و کار موتورهای درونسوز آلوده شد، به توقف کشاندن حس برقراری ارتباط با محیط طبیعی بایمان آسان تر از تداوم بخشیدن به عملکرد آن شده است. توانایی ما در تولید انواع کالاها و اجناس نیز با مصرف گرایی و با نابودی زیست محیطی همراه شده است.

زیستبوم خدمات (که بانکداری،بیمه، و آموزش را شامل می شود): شیوه ها و نظام هایی که به وسیلة آن، کسب و ارائه خدماتی همچون آموزش، بهداشت، مسافرت ، سرمایه گذاری، بانکداری، و مراقبت از کودکان تدارک دیده می شود، جهت و کیفیت ارتباطات ما را تعیین می کنند. مثلا" با افزایش بهره گیری از کارت های اعتباری در پرداخت های جزئی که ارتباط های سنتی میان بانک ها و فروشگاه ها را دگرگون کرده است، بخش بانکداری نیز در بسیاری کشورها در حال فروپاشی اند. توانایی برقراری ارتباط ارزان و مناسب،دگرگونی مکان های آموزشی که در درون و در کنار مؤسسات آموزشی و غیر آموزشی – مثل مؤسسات تفریحی و کاری – موجب تحولات عمیق در زیستبوم فرهنگی ما می شوند. در بسیاری موارد، آموزش در حال انتقال از حالت خودشناسی(7) به یک بیناد خدمات مدار(8)، و پذیرش وجوه مربوط به یک صنعت کالامدار(9) است.

زیستبوم جنگ (به معنای تمامی سخت افزارهای و نرم افزارهای نظامی و امنیتی و زیر ساختار مربوط): با ظهور سلاح های هستهای و گسترش “[سلاح های] بازدارندة” پیچیدة شیمیایی و زیستی از زمان جنگ جهانی جهانی دوم به بعد، زیستبوم جنگ در صف مقدم ارتباطات بین المللی بوده است. جنگ سرد نیز همچون دوران پس از جنگ سرد از نظر تبلیغات روانی، جنگ خفیف، بسیج همگانی، امنیت ملی، خلع سلاح، جنبش های صلحجویانه و بسیاری از دیگر پدیده های مرتبط با امور نظامی، ابعاد زیستبومی خاص خود را پدیدآورده است. تخریب زیست محیطی ناشی از جنگ هایی همچون ویتنام و خلیج فارس، همراه با محیط نمادینی که برای توجیه اقدامات فعالان بین المللی خلق شده است، عرصة زیست محیطی ویژه ای را تشکیل می دهند که در آن، ارتباطات و فرهنگ در هم تنیده اند.

زیستبوم اطلاعات (شامل فرآیندهایی همچون صنایع فرهنگی و رسانه های گروهی): پیوند متقابل فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، شامل رسانه های گروهی و تبلیغات، علاوه بر آن که به توزیع تازه ای در امر زمان و فضای فردی و اجتماعی منجر می شود، خلق محیط نمادینی را موجب می گردد که روحیه و حال و هوای [ضمنی] اقدامات را نیز تعیین می کند. رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی توان بالقوه برای آلودن محیط موضوعات را دارند. میزان اخلال(10) ناشی از رسانه های جدید و میزان فضای اشغال شده به وسیلة فن آوری های مرتبط با اطلاعات، از تلوزیون گرفته تا رایانه، و از نوار ویدیویی گرفته تا [انواع] موسیقی، تأثیر عمیقی بر نظم بندی های مربوط به فضا و زمان در زندگی روزمرة ما گذاشته است. در بررسی عرصة زیستبوم رسانه ای و اطلاعاتی، پرسش ها همچنان برجااست: در حالی که اوضاع و شرایط منفی، به لیل تأکید بیش از اندازه بر خشونت و منفعت طلبیـ اعتماد و رویکرد ما را به زندگی محدود می کند، چگونه می توانیم بکارگیری رسانه ها را یاد بگیریم؟ چگونه می توان بدون ایجاد ثروتمندان و فقرای اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی را برای همه دسترس پذیر و سودمند کرد؟ مالک فضای اطلاعاتی و ارتباطی کسیت؟ چه چیزی قلمرو خصوصی و عمومی زیستبوم اطلاعاتی را از یکدیگر متمایز می کند؟ آیا فرد غنی شده است یا تضعیف؟ بدل به مخدوم شده یا خادم؟

زیستبوم زیستگاه (شامل عرصه هایی همچون جمعیت شناسی، مسکن، محیط فیزیکی ، و آلودگی ): رشد جمعیت، توسعة شهری، معماری، طراحی شهرها، نوسازی شهری، و تحرک افراد در پهنة حدود ملی و فرهنگی (مانند مهاجرت یا پناهندگی) باعث تشکیل حوزه ای از زیستبوم می شود که “قلمرو” مارا معین میکند و یکی از پیچیده ترین راه هایی را که منجر به تعامل و ارتباط ما با یکدیگر می شود مشخص می سازد. خلاصه این که استفاده اجتماعی و شخصی از فضای به خلق نوعی از زیستبوم می انجامد که برخی از مهم ترین عناصر فرهنگ و ارتباطات را تعیین می کند.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق جامعة مدنی
1 2 3 4 5 ... 509 >>