X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

اینو دیدی

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

دانلود مقاله جوانان

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله جوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

هویت یابی
(یکی ازوظایف مهم درتعلیم وتربیت یک نسل، یاری دادن آن برای یافتن هویت خویش است . روان شناسان، دوره نوجوانی یعنی حد فاصل بین 13 تا 18 سالگی را دوره حساسی برای یافتن هویت می دانند.درصورتی که نوجوان بتواند دراین مدت برای خویش تصویری رضایت بخش وامید آفرین بدست آورد، مراحل بعدی زندگی را با تعادل، پرشور وپرتحرک آغاز خواهد کرد. نوجوان درچنین وضعیتی قدم دردوره های جهانی خواهدگذاشت، به گونه ای که می داند چه می خواهد ومی داند که چه راهی پیش رو دارد وچه باید بخواهد. درصورت تحقق ناپذیری این هویت ، نوجوان دچار‹‹ آشفتگی نقش ›› خواهد شد. یعنی درمورد خود ونحوه رفتاری که می بایدداشته باشد ، دچار تردیدی می شود.درچنین صورتی، انتخاب یک الگوی مشخص برای او مشکل خواهد شد به همین لحاظ ممکن است هرچند صباحی، به رنگی وشکلی درآید.
درجوامعی که پیچیدگی وتنوع رفتاری، زیاد به چشم می خورد، الگوهای متعددی درمقابل نوجوان وجود خواهدداشت، که او را درانتخا ب یک یاچند الگو برای همانند سازی، یعنی انتخاب شیوه ای برای زیستن باالهام از آن الگوها، با مشکل مواجه می سازد.درجوامع ساده، مانند جوامع روستایی وعشایری، هویت یابی نوجوانان با مشکلات کمتری مواجه خواهد بود. دراین گونه جوامع معمولاً چند نوع شغل وشخصیت معدودبه منزله الگوهای قالبی درمقابل نوجوان قراردارند که نوجوان دربرخورد با مشکلات می تواندبا آنها همانند سازی کند. از این رو درجوامع ساده ایران به فراوانی با نوجوانان 14 یا 15 ساله ای روبرو می شویم که مانند مردان وزنان آن جامعه رفتار می کنند ودرجمع آنان وتقریباً همپای آنان رفتار کرده، اظهار نظر می کنند.
یکی از مسائل مهم درهویت یابی ، ‹‹ هویت یابی جنسی›› است.وقتی سخن از هویت یابی است، می باید نوجوان درمورد جنسیت خویش ونقش های مربوط به آن نیز به تصور روشنی دست پیدا کند. پسر باید به این نکته واقف شودکه مرد کیست وچه خصوصیاتی لازم است داشته باشد. دختر نوجوان نیز لازم است درمورد اینکه زن کیست وچه خصوصیاتی باید داشته باشد، به تصور روشنی باید برسد.)1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________________
1- روابط دختر وپسر درایران- دکتر علی اصغر احمدی- صحافی آرین- تهران- پاییز 80- ص 16و13و14.
‹‹بخش دوم››
معنی جوانی ونوجوانی
مجموع فرازونشیب دوران زندگی بشر درسه مرحله خلاصه می شود: کودکی، جوانی، پیری.
جوانی منزل قوت ونیرومندی ایام زندگی است که از دوطرف محفوف به ضعف وناتوانی است ازطرفی ضعف ایام کودکی وازطرف دیگر ناتوانی دوران پیری.
بشردرپیمودن راه زندگی وطی کردن پستی ها وبلندی های آن مانند کوه نوردی است که یک روز دامنه ی فراز را می پیماید تاخود را به مرتفع ترین قله ی کوه برساند، وروز دیگر از دامنه ی نشیب عبور می کند تا با آخرین نقطه ی نزولی برسد.موقع پیمودن دامنه ی نماز، هرروزی که بروی می گذرد چشم اندازش وسیع تر می گردد، ونقطه ی تماشایی اش را بیشتر می بیند.
وقتی که برقله کوه قدم می گذارد به همه جا مسلط می شود وعالی ترین نازل را مشاهده می کنیم. برعکس موقع پیمودن راه نشیب، هرروزی که براو می گذرد چشم اندازش محدودتر می شود ونقاط تماشایی یکی پس ازدیگری پنهان می گردند تا بکلی همه مناظر زیبا از نظرش غائب می شوند. 1

 

 

 

 

 


___________________
1- جوان ازنظر عقل واحساسات- هیئت نشر معارف اسلامی- تهران- آذرماه 44 - ص 1و2.
درباره جوان
ایام جوانی رسیدن به مرتفع ترین وعالی ترین منازل زندگی است. دردیدگاه جوان مناظر زیبا وچشم اندازهای مطبوع ودل پسند، بسیار است. روح جوان لبریز از آمال وآرزو وسرشار از عشق وامید است.
ایام جوانی دوران درخشندگی وفروغ زندگی است. دوران سرور وشادمانی، دوران قوت وقدرت، دوران نشاط وامید، دوران کار وکوشش ودوران شور وهیجان.
علی علیه السلام فرموده اند: دو چیز است که قدر وقیمتشان را نمی شناسند مگر کسی که آن دو را ازدست داده باشد، یکی جوانی ودیگر تندرستی وعافیت است. در این حدیث علی علیه السلام نعمت جوانی را درردیف بزرگترین نعمت های الهی، یعنی صحت وسلامت آورده است وبه اندازه ای آنرا مجهول القدر دانسته که می فرماید تنها درموقع فقدان جوانی می توان به ارزش آن پی برد. 1

 

 

 

 

 

 

 


___________________
1- جوان ازنظر عقل واحساسات- هیئت نشر معارف اسلامی- تهران- آذرماه 44 - ص 3و7.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  20  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جوانان

دانلود مقاله سیستمهای کابل فیبرنوری در جهان عرب

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله سیستمهای کابل فیبرنوری در جهان عرب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

1- مقدمه
در سالهای اخیر،‌ جهان شاهد شکوفایی در عرصه تکنولوژی اطلاعات بود که جوامع اطلاعاتی و اقتصاد جهان الکترونیکی را به کلی دگر‌‌گون ساخت. گسترش جهان به سوی جامعه اطلاتی، چهار مرحله تحویلی را پشت سر گذاشته است: مرحله اول که در طی دهه‌های 60و70 ادامه داشت، حوزه کامپیوتر‌های پایه (بزرگ) بود که در این مرحله، تحویل کامپیوتر، تنی چند از متخصیصین سیستم عامل را در محیط‌های خصوصی تحت تأثیر قرار داد. مرحله دوم با اختراع کامپیوتر‌های شخصی (pc) در اوایل دهه 80 شروع شد که این اختراع منجر به رشد جنجال برانگیز نفوذ قدرت محاسبه‌ای به بیش از یک میلیون نفر در سر تاسر جهان شد. این مرحله با معرفی اینترنت و خزانه اطلاعاتی جهانی به اوج خود رسید که هدف ارتباط و توسعه زیربنای مخابراتی را به این منظورکه قادر به کنترل کردن رشد جنجال برانگیز تبادل اطلاعات باشد، به آن سو کشاند. این مرحله منجر به تشکیل پروژهای بزرگ جهانی،‌ محلی و منطقه‌ای شد که ارکان اصلی یا شاهراه های اطلاعاتی را می سازند. در حال حاضر ظرفیت‌های ارتباطی دنیا شکل گرفته شده و آماده هستند و شامل کانالهای هستند که شانس شکل گیری و رشد ظرفیت کشور‌ها، در رابطه با بهره‌گیری و بهره رسانی به مرحله چهارم را رهبری می‌کنند و در حال حاضر در خط تبدیل کردن دانش بشری به شکل‌ کدهای رقمی و گسترش دادن آن به یکایک اعضای بشر، بر روی کره زمین هستند.
زیربنای مخابرات ( ارتباط دور برد) بر پایه لایه‌های متفاوتی استوار است که شامل ظرفیت انتقالی تغییر دادن ماتریس‌ها و لایه‌های مدیریت است. ابزار اصلی ارتباط، شبکه‌های انتقالی مبتنی بر تارهای نوری هستند که رشد آن به لحاظ ظرفیت و قیمت‌ها فراهم سازندة‌ اصلی انقلاب تکنولوژی اطلاعات بود. از زمان ارائه اولین کابل تار نوری که اقیانوس اطلس را قطع می‌کرد(TAT) در سال 1965، ظرفیت کابل‌‌های تار نوری تا 100000 برابر افزایش، و قیمت‌ها تا 150000 برابر کاهش پیدا کرده است.

 

 

 

 

 

 

 


در اواخر دهة 90، جهان مبادرت به انجام پروژه‌های بزرگی کرد تا با استفاده از فیبر‌های نوری، زیربنای انتقال که بر پایه (Dense Wave Division Multiplexing) DWDM جدید بنا نهاده شده بود را بسازد، که بهره برداری از چند طول موج که همگی حامل تبادلات بودند را بر روی همان فیبرنوری ممکن می ساخت. این موضوع منجر به رشد ظرفیتی جنجال برانگیزی شد که تقاضا‌های جهانیان را جوابگو بود. در حالیکه اغلب کشور‌های عربی زیربنای ظرفیت داخلی بزرگی را گسترش داده بودند، بنا به دلایلی جهان عرب این فرصت را از دست دادند. در حال حاضر این منطقه یکی از مناطق تحت خدمات رسانی است و به لحاظ ارتباطات بین المللی، در حالیکه هزینه پهنای نوار بین المللی یکی از بالاترین هزینه در دنیا به حساب می آید، هزینه ارتباط به طور میانگین 150 دلار در ماه است که در مقایسه با همان، هزینة 3000 تا 4000 دلاری سالانة‌ مقطع اقیانوس اطلس کمتر است. توسعة TCT در منطقه و پیشرفت و ارتقاء به سوی جامعه اطلاعاتی، به واسطة توانایی آن در مرتبط ساختن شهر و نداشتن با وب جهانی، با قسمتهای مناسب است.
ساختار مخابرات (ارتباط دوربرد) فیبرنوری زیر دریایی و صنعت کابل فیبرنوری طولانی مسافت در اواخر سال 1996 و در اوایل سایل ی2001، در نتیجة دو عامل مهم؛ یکی پیشرفت شگفت انگیز در تکنولوژی ارتباطی فیبرنوری (تارشناسی نوری ) و دیگری، سرمایه گذاری قابل ملاحضه در سیستم‌های کابل‌های زیر دریایی است به طور کامل تجدید شکل یافت. صنعت جامع تجدید سازمان یافته منجر به بوجود آوردن مقدار بی‌سابقة پهنای نوار موجود در جنوب شرقی آسیا و مسیر‌های فرا اقیانوس آرام و فرا اقیانوس اطلس شد. رکود بعدی در صنعت مخابراتی در خلال سال 2001 باعث کاهش سریع قیمت تعرفه ها برای امکانات در این مسیرها شد و به نوبه خود منجر به پا فشاری بر سیستم جدید ساختاری و ور شکستگی مالی بسیاری از رهبران صنعتی پیشین و شکل گیری جدید در صنعت شد.
نمادهای اخیر، تجدید اهمیت در سرمایه ‌گذاری ( ظرفیت کالاها و سیستم مالکیتی)و ضرورت ایجاد ساختار صنعتی جدید که شامل مدلهای مالکیت جایگزین( تناوبی) است که به منظور بهینه سازی کردن هدفهای هر کدام از گروهای چندگانه،‌بر توان و نیرو و سرمایه‌گذاری انجام شده توسط این گروه‌ها اعمال نفوذ می کند، را خاطر نشان می سازد. این نشانة های نوپای تجدید ساختار صنعت و احیاء و رواج آن، همراه با زیربنای نسبتاً کهنه و جا افتادة سیستمهای کابلهای زیردریایی مربوط کننده منطقه دریای سرخ به اروپا و آسیا، فرصت بی نظیری را برای نسل بعدی سیستم فراهم ساخت تا نیازهای مخابراتی سالهای آینده را هم از نظر داخل منطقه‌ای و هم از نظر برون منطقه‌ای تأمین کند. این موضوع همچنین با پروژه‌های تحت گسترش جاری
(SEA-ME-and Fagcon-ME4) و مرتبط با شبکه زمینی افریقا(COMESA) که باعث بوجود آوردن ارتباط جایگزین با هزنیه پایین ترور منطقه شد،کامل می‌شود.
101 پیشینة تکنولوژی ( Technology Background)
1-1- سیستمهای انتقالی فیبرنوری (تارنوری)
1.1. Fiober optic Transmission systems
شبکه‌های انتقالی فیبرنوری از فیبرها( تارهای) تیره و انتقالی ، و سیستمهای رابط (میانجی) تشکیل یافته اند. (تقسیم بندی چندگانه زمان)=(Tim Division Multiplexing) TDM مبتنی بر سیستمهای انتقالی دیجیتالی (رقمی) تا دهة 1990 به طور مبسوطی مورد استفاده قرار می گرفت. شبکه‌های عمومی حامل که در ابتدا، برای بالا بردن کیفیت انتقالی سیگنالهای صوتی و از نظر اقتصادی در جهت ارائه سرویس‌های خط آزاد اطلاعاتی گسترش یافته بودند، (سلسله مراتب رقمی مقارن زمان)= plesiochroncus Division Multiplexing)PDH بود.در دهة 1990،
(شبکة های نوری هم زمان)Synchronous Optical Networks) )SONET
مبتنی بر سیستم انتقالی در آمریکا سازگار شده بود، در حالیکه
( hierarchy Synchronous Digital)SDH =(سلسله مراتب دیجیتال هم زمان)
که مبتنی بر سیستمهای انتقالی بود توسط، ITV در سایر نقاط دنیا گسترش یافته و مستقر شده بود. سیستمهای SONET و SDH، سرعت‌های بالاتر، میانجی‌های استاندارد شده (یکسان شده) بازگشت خودکار و کیفیت انتقالی برتری نسبت به PDH را فراهم می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.1 TDM Digitl Transisson systems سیستمهای انتقالی دیجیتالی
(‍plesiochronous Digital Hierarchy) PDHسیستمهای انتقالی دیجیتالی مقارن زمان
سیستمهای چند بخشی PDH، چندین جریان دیجیتالی پایین مرتبه را تبدیل به جریان‌های دیجیتالی با مراتب بالا می کنند، که این عمل در درون( درمحدوده) یک مقاومت بسامدی به خصوصی انجام می‌شود.Kbps PDH 64 است.
سلسله مراتب آمریکای شمالی در (1/54 Mbps)Ds1 استاندارد شده استاندارد شده است. ظرفیت نهایی است.
اروپا و ژاپن سلسله مراتب متفاوتی دارند. اروپا سطوح بعدی را بهDso به این ترتیب استاندارد کرده است: در Mbps 048/2 ، در Mbps 448/8 ،
در Mbps 368/34 ، Mbps 268/139 و Mbps 148/565 که مطابقت می کند با 672 . ژاپن مسیر نزدیک به استانداردهای آمریکایی که مبتنی بر Mbps 544/1 میزان است را دنبال می کند.
( hierarchy Synchronous Digital)SDH =(سلسله مراتب دیجیتال هم زمان)
SDH، هسته اصلی شبکه‌های دیجیتال جدید که دارای پهنای نوار بسیار بالایی هستند را تشکیل می دهد که مبتنی بر یک جزء ساختمانی اصلی در قالب STM-1 (Mbp 52/155) است که بر روی(بالای ) مسیرهای انتقالی فیبرنوری (تارنوری) انتقال داده شده‌اند. در SDH نسبتهای (سرعتهای) پایین تر، با اصطلاح در برگیرنده‌های واقعی (حافظه فرضی کامپیوتر)-(Virtual container)VC در نظر گرفته شده است. SDH دو مشخصه کلیدی دارد: یکی اینکه چند گانگی مستقیم به سطوح بالاتر بدون نیاز به مراحل میانی چند گانه ممکن می‌شود و دیگری اینکه کل شبکه انتقالی با یک منبع بسامدی هم زمان (هماهنگ) شده است،‌در نتیجه سرعتهای بالاتر اطلاعاتی را امکان پذیر ساخته است.
همچنین SDH، توصیفی از ساختار لایه‌ای ارائه میدهد که سه سطح از دوره‌های انتقالی را تعیین می کند. لایه زیرین، لایه فوتونی است که درگیر فرستادن اطلاعات دو گانه (مضاعف ) دودوئی بر روی تارهاست. لایه دوم، لایه خطی است که یک سری از تکرار کننده‌ها یا ترمیم شده‌ها را در برمی‌گیرد.
ارتباط متقاطع (تقاطعی) نمونه‌ای از تمهیدات یک لایه خطی است. سومین لایه، لایه خط سیر است . این لایه انتقال سربه سر را،‌ در جایی که ATM تغییر موضع ( مسیر) می دهد، یا MPLS فرستنده‌های جابجایی بر چسب‌ها (جابجایی تابلوها) عمل می کند را پوشش می دهد.
(شبکة های نوری هم زمان)Synchronous Optical Networks) )SONET
استانداردهای SONET، قالبهای نمادی را به عنوان پیامهای منتقل شده هم زمام تعیین می کند.(STS) آنها، بوسیله اصطلاح STS-N ، در N بار سرعت عنصر سازنده اصلی (Mbps 48/51)STS-1 نمایش داده شده اند. هنگامی که باشد، حاملان نوری که بار سفید STS-N را حمل می کنند، OC-M نامیده می شوند. SONET بارهای سفید را کمتر از STS-N سرعت را به عنوان تابع‌های واقعی (انشعابهای واقعی) (VT) معرفی می کند.
SONET، لایه ساختاری مشابه مشخصاتی کلیدی همچون SDH دارد.
یا روی سطوح VT و VC ، مثال (Mbps 544/1) DS-I ، (Mbps 048/2 ) و (Mbps 04/599 ) DS-3 سرعت‌های مشترکی دارند. همچنین ATM روی
(Mbps 76/149 ) STS- و ATM بر روی (Mbps 76/149 ) STS- برابرند با ATM بر روی STM-1 و ATM روی STM-4 .
در هر سرعت ارتباطی از به بالا، ATM امکان پذیر است، اما سرعت متداول استاندارد Mbps155 در نظر گرفته شده است که به عنوان STM-1روی دورهای SDH و به عنوان OC- روی SONET هماهنگ شده است. یک رابط
STM-1/OC تقریباً همیشه بر روی دستگاههای شبکه‌ای ATM ، نصب شده است
( به استثناء ایستگاههای کاری و دیگر سیستمهای انتهایی) مثل کلید برق ATM یا رایطه ATM بر روی یک فرستنده .
مفهوم ساختار جابجایی دوره‌ای (حلقه‌ای ) برای اعاده شبکه، به طور گسترده برای SONET و SDH مورد استفاده قرار می گیرد. اجراء‌ تقسیم بندی چندگانه طول موج فشرده (DWDM) اخیر،‌همچنین در مفهوم طرح محافظی حلقه SDH/ SONET اعمال نفوذ کرد.

 

موقعیت فعلی 2.CURRENT SITUATION
ظرفیت های فیبرنوری انتقالی جاری در دنیای عرب می تواند اینگونه تقسیم بندی شود:
کابلهای زیردریایی و ارتباطات زمینی. کابلهای زیردریایی شامل موارد زیر می شوند.

 

کابلهای زیردریایی بین الملکی 2.1. International Submarine
در حال حاضر، دنیای عرب، منطقه‌ای از جهان است که بیشتر تحت خدمات رسانی قرار گرفته و هزینه پهنای نوار در آن کشورهای خیلی گران است. اکثر بار تبادل بر دوش دو سیستم کابل فیبرنوری است، یکی سیستم Flag-Europe-Asia(Flap)، آسیا- اروپا- Flap و دیگری سیستم SEM-ME- . هر دوی آنها 2جفت فیبر(تار) هستند که از نوع سیستم‌های تنه و شاخه هستند که انگلستان را با آسیا مرتبط کرده و در طول مسیر ارتباط با چندین کشور را فراهم می سازند. سیستم Flag برای انتقال Gb/s5/2 روی هر کدام از دو جفت فیبرهاست. بنابراین کل ظرفیت طراحی شده باری سیستمFlag) )Gb/s5 است. سیستم ، امکان انتقال6 کانال در GB/S5/2 و دو کانال GB/S10 برروی بعضی از بخشهای آنرا فراهم می سازد که مجموع کل ظرفیت موجود را از GB/S40 به GB/S70 ارتقاء میدهد. شبکه‌های عامل درهر دو سیستم توسط مراکزی واقع در لندن و حومه تأمین شده‌اند. نگهداری و محافظت از گیاهانن زیر دریا توسطE-Marine که شرکت تابع Etisalat است،‌انجام می‌شود. Flag یک شبکه‌ عاملی است که مالکیت آن مستقل است. ساختار مالکیتی یک مدل کنسرسیوم سنتی است و اعضاء آن، اروپا، خاور میانه و آسیا هستند.SMW-3 با بالغ بر 92 اپراتور و مالک، بزرگترین و متنفذترین سیستم است که شامل:Signtel, France telecom, Reachltd ,British Telecom است.
کابل 2.1.1 SEA-ME-WE3 Cable
(south East Asia-Mibble Eeast –Western Europe)-(اروپای غربی- خاور میانه- جنوب شرقی آسیا)
SMW-3 یک سیستم تقویت نوری و اولین سیستم تقسیم بندی چندگانه طول موج نوری را در جهان بکار گرفته است، که در آن کابل حداکثر ظرفیت را با ترتیبGbps40(به طور تقریبی برابر با 480000 مدار تلفن) بدست می آورد. هزینه کلی ساخت کابل تقریباً 1200 میلیون$ دلار آمریکا است.
Initally scheduled Poetion) )December 1998 دسامبر1998-جدول زمانی‌در ابتدا
Extended Portion))Mrch 1999 بخش تمدید یافته- مارس ‏1999‏
شروع فعالیت = Operation started
40 Gbps ma ظرفیت=capacity
ماکزیمم 480000 خط=4o Gbps max
خطوط تلفن معادل = Telephone line- equivalent
تقریباً 30000 کیلومتر= Approximately 30000 km
مجموع طول =Total langth
تقریباً 1200 میلیون دلار= Approximately US$ 1200 million
هزینه کلی ساخت= Total construction cost

کابل FLAG 2.1.2 FIAG Cable
ارتباط فیبرنوری اطراف جهان= (Fiber optic link Around the Globe)
کابل FLAG، از سوی دیگر با ظرفیتی معادل Gbps10 (برابر با 120000 مدار تلفن)، هزینه کمتری دارد.
شروع فعالیتOperation started =
اکتبر 1997 Octoper 1997=
ظرفیت=capacity
خطوط تلفن معادل = Telephone line- equivalent
تقریباً 1200 میلیون دلار= Approximately US$ 1200 million
طول کلی =Total langth
تقریباً 120000 خط = Approximately 120/000 lines
تقریباً 270000 کیلومتر= Approximately 27/0000 km
هزینه کلی ساخت= Total construction cost
تقریباً 1200 میلیون دلار= Approximately US$ 1200 million
محدودیت‌های بسیاری در سیستم منطقه‌ای حاضروجود دارد:
• آنها نسل پیشین تکنولوژی هستند و هزینه‌های واحد عادی شده بالایی دارند.
• ساختار مالکیتی SMW-3 یک مدل کنسرسیوم بزرگ سنتی،‌ با اعضاء زیادی از کشورهای دیگر است و در نتیجه با روشی که تا حدی دست و پاگیرو دیوان سالارانه است عمل می‌کند.

 

کابلهای منطقه‌ای 2.2 Regional Cables
تنها نمونه آن FOG است که ارتباط دهندة کشورهای GCC ازیک طریق یک کابل زیر دریایی حلقه‌ای است.
کابلهای منطقه‌ای نما-( نیمه منطقه‌ای )
کابلهای شبه منطقه‌ای- 2.3.Quasi Regional Cables
مربوط کننده 2 یا چند کشور است که مثالهای اصلی آن شامل ارتباط Alexandria, ALITAR در مصر با Tartus درسوریه در لبنان با ظرفیت Gb/s 5/2 است. ارتباط Tartous- BRITAR در سوریه با بیروت در لبنان با ظرفیت Mb/s622 و ارتباط Geddah با عربستان سعودی و port در سودان با ظرفیتی که می تواند به Tb/s28/1 با استفاده از تکنولوژی DWSM برسد.

شبکه های زمینی 2. Terrestial Networks
معمولاً مربوط کننده دو کشور در جهان عرب هستند، با توجه به نقشه گشورهای زیر را می‌توان یافت.
• سیلا- امارات، ماتا- عربستان سعودی، SDH، ظرفیتGB/S5.
• خفقی، کویت- عربستان سعودی، SDH، ظرفیتGB/S5.
• دوحه- قطر – السالوا، عربستان سعودی- ظرفیت GB/S5/2
• ماناما- بحرین – الکبار- عربستان سعودی- ظرفیت GB/S5/2
• مسقط – عمان- امارات-ظرفیت GB/S2/1SDH.
• حرب- یمن، سوق العهد-عربستان سعودی- ظرفیت Mb/S622.
• آکابا- اردن- حاکی- عربستان سعودی- ظرفیت Mb/S,SDH 622.
• بیروت- لبنان، دمشق- سوریه، SDH ظرفیت Mb/S,SDH 622.
• دمشق- سوریه، رامتا- اردن، دررا- سوری- ظرفیت Mb/S 140.
• الاسکاندریه- سالوم- مصر، موساد- لیبی - ظرفیت Mb/S,SDH 140.
• الخلیل- فلسطین- الاسکندریه- مصر- از طریق رفه، PDH، ظرفیت Mb/S 140.
• مصر- سودان در حال ساخت، Mb/S622.
• کویت- عربستان سعودی- حضرالبطن 16STM.
• کویت- بصره – عراق- 16STM.
• عمان- اردن- بغداد- عراق

 

تقاضای بازار 3.The Maret Demand
در حال حاضر، اینترنت در CAGR در حدود 44% در حال توسعه و رشد می باشد،
انتظار می رود که کاربران اینترنت در سال 2005 از 1/6 میلیون مشترک به حداقل 8/15 میلیون نفر برسند. این افزایش با مهاجرت به broad band (باند گسترده پرسرعت) اینترنت و توسعة ورودی‌های پرمحتوا، تقاضا برای پهنه نوار اینترنت را از Gbit/sec2/3 به حداقل Gbit/sec 131 در اغلب سناریوهای معمولی،‌ افزایش خواهد داد. بر پایة 15 میلیون نفر مشترک اینترنت در منطقه، 25% آنها
broad band هستند. 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   50 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله سیستمهای کابل فیبرنوری در جهان عرب

دانلود مقاله اندیشه های فیلیپ کاتلر

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله اندیشه های فیلیپ کاتلر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 


فیلیپ کاتلر (PHILIP KOTLER) در سال 1931 در شیکاگو متولد شد. لیسانس را از دانشگاه دی پل، فوق لیسانس را در رشته اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، دکتری را در همان رشته از MIT و فوق دکتری ریاضی را از هاروارد و فوق دکتری علم و فناوری را از دانشگاه شیکاگو اخذ کرد. او از سال 1969 استاد رشته بازاریابی بین المللی دانشگاه نورث وسترن است. این دانشگاه از اولین مراکزی بود که در آن بازاریابی تدریس می شد. نام کاتلر با واژه بازاریابی عجین شده است. او را بی هیچ تردید پدر بازاریابی می خوانند.
از دهه 1970 که اندیشه بازاریابی پس از دو دهه دوران شکوفایی اقتصادی در غرب و همزمان با رکود ناشی از شوک نفتی و مسائل اقتصادی مطرح و به رسمیت شناخته شد، نام او بیش از دیگران در این زمینه به گوش خورده است. کارنامه پررنگ و بار او در زمینه بازاریابی منحصر به فرد است.
تألیف 34 کتاب و بیش از 100 مقاله که در مجلات معتبری نظیر مجله هاروارد بیزینس ریویو منتشر شده گواه مطلب است. کتـــــاب اصول بازاریابی او کتاب مرجع بی بدیل همه دانش پژوهان و پژوهشگران در این زمینه است. کتابهای او به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شده است. کاتلر به راستی بنیانگذار مدیریت نوین بازاریابی است و بیش از هر نویسنده یا متفکر دیگر درگسترش اهمیت بازاریابی و تغییر نگرش به آن از یک فعالت جنبی به فعالیت مهم و اصلی نقش ایفا کرده است. او مـــدرس، نویسنده و سخنران برجسته ای است که مسافرتهای بسیار به اروپا، آسیا و آمریکای جنوبی برای سخنرانی و مشاوره داشته و از دانشگاههای معتبر دنیا دکترای افتخاری دریافت داشته است. کاتلر سالهای متمادی مشاور شرکتهای بزرگی همچون AT&T, IBM ،جنرال الکتریک، فورد، موتورولا، مرک، بــانک آمریکا و... بوده و دانسته های خود را در زمینه برنامه ریزی و سازماندهی بین المللی بازاریابی به این شرکتها منتقل کرده است. او عضو هیئت مشورتی بنیاد دراکر، رئیس هیئت مدیره دانشکده بازاریابی موسسه علوم مدیریت و مدیرعامل انجمن بازاریابی آمریکا (IMR) است.

 

انجمن مدیریت آمریکا (AMA) او را تاثیرگذارترین بازاریاب تمام دوران لقب داده است. کاتلر نه تنها در بازاریابی کلاسیک شهره است بلکه یک پیشرو در تئوری و عمل ارتباط کسب وکار الکترونیک و بازاریابی سازمان محسوب می شود. هیچ پژوهشگری در عرصه بازاریابی نمی تواند خود را بی نیاز از آثار عمیق و دقیق او بداند. تحقیقات و نوشته های او بر مقوله هایی همچون گسترش و کاربرد اصول بازاریابی، تجزیه وتحلیل بازار، توسعه محصول جدید، راهبرد رقابتی، برنامه ریزی راهبردی و سیستم های اطلاعاتی متمرکز است. نگرش فیلسوفانه او به مفاهیم بازاریابی، جایگاه این حوزه خطیر مدیریتی را دگرگون ساخته است. او مقوله بازاریابی اجتماعی را طرح کرد و با تاکید بر اینکه بازاریابی برمبنای ارتباطی است ناشی از نیازها، خواسته ها، پیشنهادها، قیمت و... که تمامی آنها زیربنای ارزشی دارند، اهمیت بازاریابی را از حوزه قیمت و فروش و فعالیتهای توزیع به نیاز مشتری و ارزش آفرینی سوق داد. او سازمانها را واداشت که با مدل مشتری مداری فکر کنند و نیازهای مشتری را محور قرار دهند، وفاداری مشتری را به دست آورند و با نوآوری؛ خواسته های درحال تغییر مشتری همگام شوند.

 

کاتلر بازاریابی را بخشی از فلسفه مدیریت همه مدیران می داند که براساس آن باید نیازها و خواسته های مشتری را بشناسند و شرایط را درجهت رضایت مندی آنان فراهم سازند. رضایتمندی مشتری در نگاه او هنگامی محقق می شود که ارزش واقعی فراورده یا خدمت برابر یا بیشتر از ارزش موردانتظار مشتری باشد. کاتلر بر این باور است که گرچه بازاریابی مفهومی ساده دارد اما اجرای آن بسیار پیچیده است و برای استادشدن در آن یک عمر وقت لازم است. گرچه هیچ متفکری درجهان به اندازه او درگسترش پیام بازاریابی سهم نداشته است اما در هزاره جدید، او همه را به تفکر مجدد در این مقوله فرامی خواند و ندا در می دهد که راهبرد پیروزمند سال پیش ممکن است امسال ناکارآمد از آب درآید.

 

شما را پدر بازاریابی می نامند. نظر خودتان چیست؟
کاتلر: هر زمان که برخی مرا پدر بــــازاریابی می نامند، من این نکته را متذکر می شوم که اگر چنین باشد، پیتر دراکر پدر بزرگ بازاریابی است.
دراکر یکی از انسانهای استثنایی است که من دیده ام. او یک نابغه دربرگرفتن الگو از تاریخ و پیش بینی روندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. برای بسیاری از ما او الگویی است کـــــه دائماً ایده های نو می پرورد و ایده های کهنه را تصفیه می کند.

 

بازاریابی به چه معناست؟
- بازاریابی به معنی کار با بازارهاست، برای فراهم ساختـــن مبادلات با هدف تامین خواسته ها و نیازهای انسان. بازاریابی فرایندی است که طی آن افراد و گروهها، با تولید و مبادله کالا و فایده با دیگران، خواسته ها و نیازهای خود را تامین می کنند. اصولاً وظیفه بازاریابی شناسایی نیازها و خواسته ها، تعیین بازارهای هدف برای خدمت به آنها، طراحی کالاها و خدمات و برنامه زمان بندی شده برای ارائه خدمت به این بازارها و بالاخره فراخوانی کلیه افراد درون سازمان به اینکه به مشتریان فکر و به آنان خدمت کنند.

 

بسیاری از مردم، بازاریابی را به معنای فروش و تبلیغات درنظرمی گیرند. نسبت فروش و بازاریابی چیست؟
- فروش فقط جزء کوچکی از مجموعه عظیم بازاریــــابی است. فروش یکی از چندین وظیفه های بازاریابی و نه حتی مهمترین آنها، به شمار می رود.
بنابراین، هرچند فروش بخشی از بازاریابی و مدیریت بازار است اما بازاریابی مفهومی بس گسترده دارد. به تعبیر پیتردراکر هدف بازاریابی گسترش فروش است. مفاهیم فروش و بازاریابی غالباً با یکدیگر اشتباه می شــــوند. مفهوم فروش از داخل به بیرون می نگرد. این مفهوم از کارخانه شروع می کند، به محصولات و کالاهای موجود شرکت توجه دارد و به دنبال کسب فروش سودآور است که تبلیغات قابل ملاحظه ای را می طلبد. برعکس، مفهوم بازاریابی دارای نگاهی از بیرون به درون است. این مفهوم با یک بازار کاملاً تعریف شده آغاز می شود، روی نیازهای مشتریان تاکید دارد و با تـــــــامین رضایت مشتریان سود می آفریند. فعالیت بــازاریابی پیشتر از آنکه سازمان فرآورده ای تـــولید کرده باشد، آغاز می شود. فروش پس از تــولید و عرضه فرآورده ها پابه میدان می گذارد. بنابراین، تصور عمومی از مدیریت بازاریابی که آن را تلاش برای یافتن مشتریان کافی برای محصولات فعلی شرکت می بیند، نگاه بسیار محدود به موضوع است. بازاریابی واقعی هنر دستیابی به روشهای زیرکانه برای فروش محصولات شرکت نیست.
بازاریابی واقعی، آگاهی نسبت به آن چیزی است که باید تولید شود و نه فروش آن چیزی که تولید شده است.

 

شما تعبیربازاریابی نئاندرتالی را برای توصیف بازاریابی غیرواقعی به کار برده اید. چه خطاها و اشتباهاتی می تواند بازاریابی را از مسیر صحیح خود دور سازد؟
- بسیاری از مدیران شرکتها از وضع بازاریابی سازمان خود ناخشنود هستند. آنان شاهد افزایش هزینه ها و کاهش بازده بخش بازاریابی هستند. یک دلیل این است که شرکتها درهمان راههای کهنه و پیشین بازاریابی، بودجه سنگینی هزینه مـــــی کنند و از روشهای زیر پیروی می کنند.
بازاریابی را با فروش برابر می گیرند؛
بیش ازتوجه به مشتری، بر دراختیار گرفتن او تاکید دارند؛
به جای اجرای مدیریت بهره برداری، تمام عمر می کوشد تا از مشتری در هر دادوستد سود مناسب ببرد؛
به جای قیمت گذاری هدفمند، هزینه ها را پایه قیمت گذاری قرار می دهد؛
به جای یکپارچه کردن ابزار ارتباطی بازاریــابی، برای هریک از ابزارها جداگانه برنامه ریزی می کند؛
به جای کوشش در شناسایی واقعی مشتری به فکر فروش هرچه بیشتر فرآورده است.
مدیریت بازاریابی چه وظایفی بر دوش دارد؟
- مدیریت بازاریابی به عنوان تجزیه وتحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه هایی تعریف می شود که برای نیل به اهداف سازمانی تهیه می گردند.

 

به عبارت دیگر، وظیفه مدیریت بازاریابی، تهیه برنامه های بازاریابی کارآمدی است که شرکت را در بازارهای هدف خود دارای یک موقعیت رقابتی برجسته کند. اجرای این امر مستلزم همان چهار رکنی است که برشمردم.

 

گامهای بنیادین در فرایند بازاریابی کدام است؟
- بازاریابی کارآمد با پژوهش آغاز می شود. پژوهش در یک بازار به آشکارشدن بخشهایی می انجامد که از گروههای مشتریان با نیازهای متفاوت شکل گرفته اند. شرکت باید تنها بخشهایی را هدف گذاری کند که در آنها توان فعالیت در بهترین و بالاترین سطح خدمت را دارد. درهریک از بازارهای هدف، شرکت باید پیشنهادهای خود را به گونه ای تنظیم و عرضه کند که مشتری تفاوت آن را با پیشنهاد دیگران به روشنی تشخیص دهد و به این ترتیب خوب جا بیفتد. بخش بندی بازار، برگزیدن بازار هدف و جاانداختن پیشنهادها نمایانگر وجود اندیشه بازاریابی راهبردی در سازمان است. از این پس شرکت به بهره گیری از فنون آمیزه بازاریابی می پردازد و عاملهای آنها را به صورت بهینه با یکدیگر می آمیزد. گام بعدی اجرا و پیاده سازی تصمیماتی است که درباره مدیریت بازار گرفته شده است. گام آخر نیز پایش است و شرکت باید باتوجه به معیارهای برگزیده، به بررسی و ارزیابی نتیجه های به دست آمده درهرگام بپردازد و بهسازی راهبرد و فنون اجرایی را پیش گیرد.

 

به آمیزه بازاریابی اشاره کردید. مفهوم و جایگاه این آمیزه در بازاریابی را توضیح دهید.
- آمیزه بازاریابی مجموعه ای از متغیرهای بازاریابی قابل کنترل است که شرکت آنها را در بازار هدف و برای ایجاد دانش موردنظر خود ترکیب می کنند. چهار گروه از متغیرها (4P) عبارتند از: محصول، قیمت، مکان و تبلیغات پیشبردی (4P=PRODUCT, PRICE, PLACE, PROMOTION).

 

شما اخیراً عامل سیاست و باور همگانی را به ایـن عــوامل افزوده و عدد آن را به شش رسانیده اید. این نظر فروشندگان است. نظر خریداران کجا جای دارد؟
- اتفاقاً این انتقادی است که بر آمیزه بازاریابی وارد شده و بسیار مهم و باارزش است. گفته شده شاید دیدگاه خریداران درمورد آنچه به ایشان پیشنهاد و عرضه می شود متفاوت از دیدگاه عرضه کنندگان باشد، بنابراین، بهتر است که عناوین را با رویکرد به خواست و نظر مشتریان تنظیم کرد.

 

بدین ترتیب درحالی که بازاریابی خود را در موقعیت فروش یک فرآورده می بیند، مشتری خود را در جایگاه خرید یک ارزش یا راه حل برای مسئله اش می گذارد.

 

پس به جای 4P یعنی آمیزه بازاریابی از دیدگاه فروشندگان شما از دیدگاه خریداران چه پیشنهادی دارید؟
- 4P یعنی ارزشهای مشتری پسند، هزینه مشتـــری، آسودگی در خرید و ارتباطات (4C: CUSTOMER VALUE, COST OF THE CUSTOMER, CONVENIENCE/COMMUNICATION).

 

بخش بندی و تقسیم بازار به چه معناست؟
- اصولاً بازار به مجموعه ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا اطلاق می شود. تقسیم بازار فرایند طبقه بندی مشتریان به گروههایی با خصوصیات و نیازها یا رفتارهای مختلف است. تقسیم بازار به گروههای خریدار جداگانه، اولین مرحله بازاریابی هدف دار است. بنابراین، راهبـــرد تقسیم بندی بازار استدلال می کند که هر بازار از بخشهایی از مشتریان تشکیل مـــی شود که نیازها و خواسته های متفاوتی دارند. با درپیش گرفتن راهبرد بازاریابی هدف شرکتها می توانند بازار را به تکه های نازک و نازک تر تقسیم کنند. یک قسمت یا بخش از بازار را مصرف کنندگانی تشکیل می دهند که نسبت به مجموعه ای از محرکهای بازاریابی از خود پاسخ مشابهی نشان می دهند.

 

می توانید نمونه هایی از رویکرد تقسیم بندی بازار را بیان کنید؟
- تقسیم بندی بر پایه منافع مشترک مانند مشتریان خواهان ارزانی، کیفیت برتر یا خدمات؛
تقسیم بندی برپایه مفهومهای جمعیت شناسی مانند بزرگسالان، جوانان، نوجوانان؛
تقسیم بندی مناسبتی مانند مسافران هواپیما در مناسبتهای مختلف؛
تقسیم بندی برپایه حجم خرید فرآورده مانند کاربری فراوان، متوسط، کم؛
تقسیم بندی بر پایه روش زندگی مانند لباس، شکار یا تفنگ.

 

معنای هدف گیری و جایگاه یابی در بازار چیست؟
- هدف گیری در بازار به معنای ارزیابی جذابیت هر قسمت بازار و انتخاب یک یا چند قسمت از بازار و ورود به آن است. مرحله آخر یعنی تعیین جایگاه در بازار نیز به معنای تعیین جایگاه رقابتی برای کالاست، یعنی اشغال یک مکان روشن، مشخص و مطلوب در اذهان مصرف کنندگان هدف نسبت به کالاهای مشابه.

 

جایگاه تحقیقات بازاریابی در فرایند بازاریابی کجاست؟
- تحقیقات بازاریـــــابی به عنوان عامل ارتباط دهنده مصرف کننده، مشتری و جامعه، اطلاعاتی را که برای شناسایی و تعیین فرصتها و مسائل ومشکلات بازاریابی، ایجاد و بهبود و ارزیابی فعالیتهای بازاریابی، نظارت بر کارهای بازاریابی و فهم بهتر فرایند بازاریابی مورداستفاده قرار می گیرند دراختیار بازاریاب قرارمی دهد. فرایند تحقیقات بازاریابی از چهار مرحله تشکیل می شود. تعریف مشکل و تعیین اهداف تحقیق، تهیه طرح تحقیق، اجرای طرح تحقیق، تعبیر و تفسیر نتایج تحقیق و گزارش یافته ها.

 

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   26 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اندیشه های فیلیپ کاتلر

دانلود مقاله مشکلات بافتهای فرسوده درشهرهای بزرگ

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله مشکلات بافتهای فرسوده درشهرهای بزرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

چهارچوب تحقیق

 

 

 

1-1- طرح مسأله:
مشکلات بافتهای فرسوده درشهرهای بزرگ همواره یکی ازدغدغه های مردم ومدیران شهری بوده است، زیرا سکونت وکار دراین نوع بافتهای شهری هرگز بازدهی مطلوب را ندارند زیرااستاندارهای مسکن زندگی درآنها بدلیل فرسودگی شدید یا نسبی بسیار پایینتر از قسمتهای دیگر شهر میباشد. بافت فرسوده شهری به بافتی اطلاق میشود که از ابعاد کیفی وکمی وهمچنین ازلحاظ تجهیزات و تأسیسات شهری در سطح پایین قرار گرفته باشد مشکلات اصلی اینگونه بافتها بهنگام مخاطرات طبیعی بروز میکند که باید توجه مسئولین بیشتر متوجه اینگونه بافتها باشد عنوان بافت فرسوده شهری به با فتی اطلاق میشود که از ابعاد کیفی وکمی مسکن وتاسیسات وتجهیزات وابسته به آن درسطح بسیار پایینی از برخورداری است.این بافت بعنوان بافتی ناکارآمد معرفی میشود واز اینرو مساله بهبود بخشیدن به آن روی مینماید. این بهسازی بسته به نوع فرسودگی بافت مراحل مختلفی را شامل میشود.تهیه واجرای طرحهایی که به انحاء مختلف سعی در بهبود وضع این بافتها دارند ،نیازمند بررسی همه جانبه کمبودهای موجود وبرنامه ریزی مداوم برای رفع معضلات اینگونه بافتهاست .بررسی همه جانبه بدین معناست که درنوسازی وبازسازی این بافتها میبایست درکناربهبود بخشیدن به وضع مسکن که حدود 40درصدازبافتهای شهری راتشکیل میدهد سایر نیازهای معیشتی ساکنین نیز که در حیطه تاسیسات و تجهیزات شهری است تامین شود. بافت محله مجیدیه که بعنوان قسمتی از بافتهای فرسوده شهرتهران شناسایی شده است.که دارای معضلات فراوانی بویژه در زمان بحرانهای طبیعی مثل زلزله میباشد

 

1-2-ضرورت تحقیق:
از آنجا که تراکم جمعیتی وساختمانی در بافتهای فرسوده شهرهای بزرگ بدلیل قیمت نسبتا" پاینتر زمین وساختمان درآنها بطور قابل توجهی بالاست و از طرف دیگر آسیب پذیری این بافتهای شهری در مقابل حوادث و بلایای طبیعی و.... بسیار بالاتر ازسایر قسمتهای شهری میباشد،لذا رسیدگی و ساماندهی به این بافتها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هرگونه فعالیتی در جهت ساماندهی به بافتهای فرسوده نیازمند شناخت دقیق از ویژگیهای مختلف این بافتها درمناطق مختلف شهری است،.وازآنجا که ناحیه 3منطقه 8نیز از جمله فرسوده ترین بافتهای منطقه است ومشکلات بسیاری را برای ساکنین خود فراهم آورده بنابراین ضرورت تحقیق در این زمینه نیز بخوبی آشکار میگردد.

 

1-3-اهداف تحقیق:
1-تأمین امکانات معیشتی مناسب برای شهروندان در راستای اهداف عدالت اجتماعی؛
2-انتظام بخشی به مجموعه کاربریها و پاکسازی بافت از کاربریهای مزاحم؛
3-تشویق به سرمایه گذاری به منظور بازسازی بافتهای فرسوده در جهت مقاوم سازی آنها؛
4-ارتقائ کیفیت زندگی شهری؛
5-اصلاح شبکه دسترسی.

 

1-4- سوالات تحقیق
آیا . به منظور مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله مساله نوسازی بافت در اولویت قرار میگیرد؟

 

آیا احیا بافتهای فرسوده بعنوان راه کار مناسب با مشارکت مردم ومسولان امکان پذیر است؟

 

1-5- فرضیات تحقیق:
1- به نظر میرسد. به منظور مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله مساله نوسازی بافت در اولویت قرار میگیرد.

 

2- بنظر میرسد احیای بافتهای فرسوده بعنوان راه کار مناسب ، با مشارکت مردم و مسئولان بصورت توام امکان پذیر است.
1-- پیشینه تحقیق:
• مرمت شهری، (حبیبی، سید محسن و مقصودی،ملیحه). این کتاب سعی در معرفی و جمع بندی نظریه ها و شیو ه های امر مرمت شهری در بافتهای قدیمی دارد و به این منظور به بررسی مواردی چون تعاریف وا‍ژه ها ی مرمت شهری، نظریات جهانی و همچنین تجارب جهانی در زمینه مرمت شهری میپردازد.
• بهسازی و نوسازی شهری (فلامکی،محمدمنصور،1384) این کتاب سعی در معرفی وجمع بندی نظریه ها وشیو ه های مرمت شهری در بافتهای قدیمی دارد وبه این منظور به بررسی مواردی چون تعاریف وا‍‍‍‍زه های مرمت شهری،نظریات وتجربیات جهانی مرمت شهری و.میپردازد.
• ‍‍بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا (علی شماعی واحمد پوراحمد،1384)، این کتاب پیرامون مسائل ومشکلات بافتهای قدیم شهری وتعاریف مفاهیم مرتبط با نوسازی وبهسازی شهری میباشد. به نظزیات جهانی والگوهای ساماندهی بافت قدیم میپردازد.
• مهندسین مشاور زیستا،طرح تفضیلی منطقه 8را انجام داده اند که درخصوص طرح تفضیلی محلات وتعیین تفکیک بافتهای فرسوده،معابر و...پرداخته است.

 


 روش تحقیق:
انواع روشهای تحقیق برای یافتن پاسخ مناسب برای مسائل مطرح شده درتحقیق باتوجه به موضوع تحقیق ،نوع واهمیت مساله ،متفاوت خواهد بود. از آنجا که این تحقیق پیرامون ساماندهی بافت فرسوده شهری بخشی از شهر تهران انجام شده است، روش تحقیق کاربردی میباشد که از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است و مراحل روش تحقیق شامل:
• گردآوری اطلاعات
• کار کتابخانه ای (کتابخانه های ملی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی)
• کارمیدانی
• روش مشاهده
• استفاده از نقشه ها وعکسها
• طبقه بندی وتهیه جداول

 

1-8-محدودیتهای تحقیق
• عمده ترین موانع؛
• عدم دسترسی به اطلاعات؛
• عدم همکاری بسیاری از سازمانها،ادارات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-مبانی نظری
2-1- تعاریف
2-2- بافت:
مراد از بافت (بافت شهری)گستره ای همپیوند است که با ریخت شناسی های متفاوت طی دوران حیات شهری در داخل محدوده شهر و یا حاشیه آن در تداوم وپیوند با شهر شکل گرفته باشد. این گستره میتواند از بناها، مجموعه ها ،راهها، فضاها، تأسیسات و تجهیزات شهری و یا ترکیبی از آنها تشکیل شده باشد.
بافت شهر عبارت است از دانه بندی و در هم تنیدگی فضاها و عناصر شهری که به تبع ویژگیهای محیط طبیعی، بویژه توپوگرافی و اقلیم در محدوده شهر یعنی بلوکها و محله های شهری بطور فشرده یا گسسته و با نظمی خاص جایگزین شده اند. (توسلی،5:1368)
بافت هرشهر کمیتی پویا و در حال تغییر است که وضع کالبدی شهر و چگونگی رشد و گسترش آنرا در طول زمان نمایان میسازد. بافت هر شهر، ابتدا دانه بندی فضاهای کالبدی شهر، یعنی فضاهای خالی و پر و تراکم آنها را نسبت به یکدیگر مشخص میکند. همچنین چگونگی و فاصله بین عناصر شهری را معین میکند. بافت شهر شبکه گذرگاهی و نحوه توزیع فضایی آنها را نشان میدهد. ابعاد و اندازه هر یک از فضاهای کالبدی در افق و در ارتفاع با صورت یا افقی میتواند نمایانگر نوع و حجم بافت خاصی از شهر باشد. فضاهای خالی گویای ویژگیهای خاص شهری اند. مثلا فضاهای خالی موجود در مرکز محله های شهری و راههای مهم و تقاطعها و در مجموع بافت، گویای وجود مراکز و هسته های شهری و محله ای هستند(شماعی، پوراحمد، 1384).
بافت هر شهر نحوه شکل گیری و مراحل رشد و توسعه شهر را در طول تاریخ نشان میدهد. یکی از عوامل اصلی و بسیار مهم شکل گیری بافت شهر در گذشته عوامل محیط طبیعی بوده است سه عامل توپوگرافی زمین، آب و هوا و منابع، عوامل اساسی و مهم طبیعت اند که در بافت شهرهای قدیمی ایران تاثیر عمیقی به جای گذاشته اند (سلطانزاده،299:1365).

 

2-2-1- بافت وفرسودگی:
آنچه در این تحقیق مدنظر است، پرداختن به (بافتهای فرسوده شهری) است، از اینرو لازم است مقدم برهرچیز مراد از״بافت״و ״فرسودگی״روشن گردد.

 

2-2-2- انواع بافت شهری:
میتوان باتوجه به مراحل رشد و توسعه کالبدی فضایی شهرها، لایه های گوناگون بافت شهری را از همدیگر تشخیص داد. مثلا در شهرهای بزرگ ایران هفت گونه از بافت شهری در بررسی گونه شناسی بافتهای شهری قابل تشخیص است(مشهدیزاده دهاقانی،425:1373).
الف- بافت تاریخی، هسته اولیه شهر
بافت تاریخی را میتوان هسته اولیه شهر دانست. قلعه،ارگ، یا کهندژ و آنچه را به عنوان هسته اولیه شهر امروزی که در زمانهای پیشین (در ایران قبل از قاجاریه) ساخته شده میتوان بافت تاریخی نامید.
ارگ، برج، بارو و هسته های اولیه شهرهایی چون همدان، شیراز، اصفهان، یزد و تبریز چنین ویژگیهایی دارند.(شماعی، پوراحمد، 85:1384)
ب-بافت قدیمی شهر
بافت قدیمی، بافتی است که گرداگرد هسته اولیه شهری یا بافت تاریخی تنیده شده است. مثلا" در ایران بخشهایی از شهر که از نظر زمان شکل گیری آنها به اواخر دوره قاجاریه میرسد(تا اوایل قرن حاضر) شامل میشود. از نظر سبک معماری و شهرسازی، ویژگیهای اصیل و سنتی در آن حاکم است(حائری،27:1371).
بافت قدیمی در طی زمان طولانی و بر اساس تجارب گذشتگان روند تکاملی خود را طی کرده است(مشهدیزاده دهاقانی، 425، 1374).
امروزه جمعیت این بافتها با گسترش شهر و رشد بی رویه و سریع شهرنشینی، تخلیه شده و مراکز خدماتی، تجاری و... به حاشیه شهرها انتقال یافته است. در نتیجه کمبود خدمات، زیر ساختها و تأسیسات زیربنایی، عدم کشش مناسب و کافی شبکه ترافیکی و نارساییها و ناکارآمدی های بافتهای قدیمی در برآوردن وتامین نیازهای امروزی شهروندان، موجب شده تا این بافتها روز به روز بی رونق و فرسوده تر شوند و بعنوان بافتهای مسأله دار و مشکل زا در افکار ونظر بسیاری از مدیران شهری و شهروندان مطرح باشند.
ج-بافت میانی شهر
این بافت از حدود 1300تااوایل دهه 40گرداگرد بافت قدیم شهر شکل گرفت.
همزمان با رشد و گسترش شهرها، تغییرات کالبدی جدیدی در بخش قدیمی شهرها صورت گرفت. احداث خیابانهای جدید، نخستین نمودهای شهرسازی جدید است. بدنبال آن، حاشیه خیابان ها تغییر شکل داده و بناهای تازه ای ساخته شد، اما قسمت درونی کمتر دچار تغییر و تحول شد. مرحله تخریب بافت قدیمی با ایجاد میدانهایی در مرکز شهر ها وخیابانهای عمود بر هم به شکل شطرنجی شروع شد.
تعادل زیست محیطی بین شهر وروستاهای اطراف کشتزارها و باغها تا اواخر این دوره برقرار بود. از خصوصیات بارز بافت میانی شهرها، ساخت و سازهای غیر بومی، پهن تر بودن کوچه ها، وجود نشانه هایی از خیابانها به سبک مدرن و همچنین درختکاری و ساخت پیاده روها و نماسازیی مدرن در حاشیه خیابانهاست.(شماعی، پوراحمد، 86:1384)
چ-بافت جدید شهری
از دهه 1340به بعد تغییر وتحولات اوضاع اجتماعی واقتصادی و فناوریهای نوین در کشور تشدید شد. در نتیجه یک بافت جدید به دور بافت قبلی شهر ها شکل گرفت.
اقدامهای عمرانی در شهرها مانند خیابان بندی و آسفالت کوچه ها و معابر، توسعه خدمات و زیربناها در شهرها، ایجاد ساختمانها و اداره های جدید، ایجاد پارکها و... به رشد و توسعه فعالیتهای ساختمان سازی وشهرسازی توسط بخش دولتی وخصوصی سرعت بخشید. افزایش مهاجرت به شهرها نیز خود عامل دیگری در افزایش رشد جمعیت شهری و بیشتر شدن ساخت و سازهای اطراف وحاشیه شهرها بود. افزایش آپارتمان سازی، رشد و توسعه کارخانه ها و شهرکهای صنعتی، رواج گسترده معاملات زمین، تشدید فاصله طبقات اجتماعی در شهرها و گسترش حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی از دیگر ویژگیهای شهری در این دوره است. بافتهای جدید با بافتهای نوساز شهری با این ساختارها مواجه اند.
ح-بافت پیرامونی شهر
این بافت که از سال 1350 در ایران شکل گرفت و توسعه یافت در واقع در برگیرنده بخشهای خوابگاهی یا حومه های وابسته به کلانشهرهاست. با افزایش جمعیت و مهاجرت به شهر ها ، نیاز به مسکن و رشد و گسترش شهری افزایش یافت. رشد جمعیت بویژه ناشی از مهاجرتهای بی رویه که بدنبال سرپناهی برای سکونت بودند، در نقاط حاشیه ای یا خارج شهر بافت پیرامونی بصورت شهرک سازی را بوجود آوردند. جایی که تراکم در حال کاهش بسوی خارج از مرکز شهر و کاربری منفرد ویژگی غالب آنست(شماعی،پوراحمد،87:1384).
خ-بافت اقماری یا گسترش ناپیوسته شهر
شکل گیری این بافت از سال 1360آغاز شد و در اوایل دهه 70به اوج خود رسید. این بخش شامل شهرکهای گوناگون در اطراف شهرهای بزرگ بود. شهرکها و نقاط جمعیتی ایجاد شده یا گسترش یافته در این دوره به سه دسته تقسیم میشوند.
دسته اول شهرکهای اقماری و خوابگاهی هستند که در زمینهای بایر توسط دولت یا بخش خصوصی ساخته اند.
دسته دوم شامل نواحی و بخشهایی است که با تغییر شکل روستاها و نقاط جمعیتی اطراف شهرها بصورت شهرکها و نقاط مسکونی درآمده اند و بدون پیش بینی های لازم شهری در مورد آنها صورت نگرفته است.
دسته سوم پیامد توسعه بی رویه و بدون برنامه روستاها و نقاط جمعیتی اطراف شهرها به همان شکل و صورت اولیه روستایی است.
رشد سریع این شهرگونه ها و رواج ساخت و سازهای بدون برنامه و اسکان جمعیت مهاجر، پیدایش مشکلات بسیاری را دامن زد. عدم تعادل بین فضاهای شکل گرفته، گسترش مشکلات اجتماعی، روحی و روانی ناشی از تقابل بین فرهنگها و سنتها و... از جمله این مشکلات هستند(شماعی، پوراحمد، 88:1384).
د-گسترش متروپلی شهر بهمراه ایجاد شهرهای جدید
رشد سریع و وسیع شهر های بزرگی همچون تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و پیدایش شهرهای جدید و پیوند شهرها ی کوچک و متوسط اطراف این شهرها به مادر شهر، به پیدایش شبکه شهری گسترده ای و بافت جدیدی از شهرها منجر شده است. این شکل از گسترش کالبدی، فضایی که به رشد متروپلی و منطقه شهری منجر میشود، بعلت اشکال در برنامه ریزها یا نبود برنامه ریزی دقیق و مشخص، ساماندهی و کنترل شهر را دچار مشکلات بسیاری کرده و این مشکلات در سطح منطقه شهری و حتی در سطح کشور پیامدهای ناگواری را موجب شده است.
اعمال شاخص شاخص
بلوکی است که حداقل 50% بناهای آن غیر مقاوم بوده که دلیل آن فقدان سیستم سازهای مناسب و عدم رعایت موازین فنی است. ناپایداری
بلوکی است که حداقل 50% عرض معابر آن کمتر از 6 متر است. نفوذناپذیری
بلوکی است که حداقل 50 درصد قطعات (پلاک ها) آن دارای مساحتی کمتر از 200 متر مربع است. ریزدانگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


هویت فرهنگی و تاریخی شهرهای تاریخی ما در معرض نابودی است از اینرو ضروری است در چار چوب طرحهای جامع بهسازی و نوسازی شهری الگوها و روشهای مناسب مورد توجه و حمایت قرار میگیرد(شماعی، پوراحمد، 89:1384).

 

2-3- فرسودگی
مراد از فرسودگی، ناکار آمدی و کاهش کارایی یک بافت نسبت به کارآمدی سایر بافتهای شهری است. فرسودگی بافت و عناصر درونی آن یا به سبب فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل گیری آن بافت بوجود میاید، پیامد فرسودگی بافت که در نهایت به از بین رفتن منزلت آن در اذهان شهروندان منجر میشود، در اشکال گوناگون از جمله کاهش و یا فقدان شرایط زیست پذیری و ایمنی و نیز نابسامانیهای کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و تأسیساتی قابل دریافت و شناسایی است(وزارت مسکن و شهرسازی، 7:1384).
بافت فرسوده شهری: به محدوده یا بلوک شهری اطلاق می شود که بیش از 50درصد بنا های آن ناپایدار،معابرآن نفوذناپذیر و املاک آن ریز دانه باشد.

 

2-3-1- گونه های بافتهای فرسوده
بافتهای فرسوده به سبب آسیبها در کلیت با یکدیگر وجوه مشترکی دارند، اما به سبب عوامل موثر در فرسوده بودن دارای ماهیتهای متفاوت میباشند. این تفاوت، بافتها در سه گروه زیر قرار میدهد:
الف)بافتهای دارای میراث های شهری؛
ب)بافتهای شهری(فاقد میراث شهری)؛
ج)بافتهای حاشیه ای (سکونتگاهای غیررسمی ).(وزارت مسکن وشهرسازی،8:1384)
الف)بافتهای دارای میراث شهری
مراد از بافتهای دارای میراثهای شهری،بافتهای فرسوده ای است که علیرغم فرسودگی در گستره بناها ،مجموعه فضاها،تاسیسات و تجهیزات شهری با ارزش ویا ترکیبی از آنها وجود دارد.شناسایی وجود این عناصر موجب میگرددتا بهره گیری از میراثها ونقش هویت بخش آنها در بستر مداخله مورد توجه قرارگیرد وبارز گردد.
نکته مهم در اینست که جدا کردن بافتهای دارای میراث از سایر بافتها که به سبب اهمیت آنها صورت گرفته، به هیچ عنوان به مفهوم حذف این گونه بافتها از دستور کار مداخله در بافتهای فرسوده نمیباشد، بلکه این امر تنها تأکیدی برضرورت همکاری ونظارت سازمان میراث فرهنگی بر اقدامات نهادهای مسئول در حفظ منطقی وتخصص میراثهای با ارزش در این بافتهاست.(وزار ت مسکن وشهرسازی،8:1384)

 

ب)بافتهای شهری (فاقد میراث شهری)
مراد از بافتهای شهری بافتهای فرسوده ای است که در لایه های درونی شهر جای دارند.این بافتها یا در کالبدهای به جای مانده در دل بافتهای قدیمی قرار گرفته اند،ویا حاصل استقرار افراد فرو دست جامعه در زمینهای خالی درون شهری وبرون شهری اند که با گسترش شهرها با آنها در آمیخته اند.این بافتها علیرغم دارا بودن توانمندیهای فراتر از آنچه در حال حاضر پذیرای آن هستند به سبب آنکه از چرخه حیات موثر شهری خارج هستند از ارزش کمتری برخودار میباشند.(وزارت مسکن وشهرسازی،1384)

 

ج)بافتهای حاشیه ای (سکونتگاههای غیررسمی)
مراداز بافتهای حاشیه ای بافتهای فرسوده ای است که به سبب عدم تناسب میان درآمد متقاضیان سکونت در شهرهای بزرگ و هزینه های سکونت در آنها بیشتر بطور غیر رسمی در حاشیه شهرها شکل گرفته اند. ساکنین این بافتها بیشتر مهاجران جویای کار هستند که در شهرهایی که دارای توانمندی بالا در عرضه اشتغال و خدمات میباشند، ساکن شده اند (وزارت مسکن وشهرسازی، 9:1384).

 

2-4- شناسه ها
شناسه ها به آسان کردن درک مشترک از مفاهیم بکار گرفته شده در مصوبه مورخ 16/3/1384شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بافتهای فرسوده شهری و تصمیمات متکی برآن تدوین شده است. برای تعیین شناسه ها، رایج ترین ویژگیهای مشترک در هر یک از عوامل نقش آفرین در بافتهای فرسوده مد نظر قرارگرفته است. بنابراین با مشاهده نشانه هایی همنواخت با این شناسه ها میتوان از وجود فرسودگی و ضرورت اقدامات مرتبط اطمینان نسبی حاصل کرد. این شناسه ها شامل موارد زیر میباشند:
الف)شناسه های شناخت محدوده بافتهای فرسوده؛
ب) شناسه های شناخت گونه های بافتهای فرسوده؛
ج ) شناسه های شناخت گونه ها ی مداخله در بافتهای فرسوده؛
د)شناسه های شناخت مراجع قانونی ومستندات قانونی مداخله در بافتهای فرسوده.(وزارت مسکن وشهرسازی،18:1384)

 

2-4-1- شناسه های شناخت محدوده بافتهای فرسوده
بافتهای فرسوده به دلایل متفاوت فرسوده شده اند. از اینرو با اشکال گوناگون و وجوه متفاوت مشاهده میشوند. اختلال در موارد زیر فراگیرترین وجوه برای تعیین شناسه و شناخت محدوده بافتهای فرسوده است:
الف)شکل کالبدی؛
ب)انسجام بافت واستحکام و مصالح ساختمانی عناصر درون بافت؛
ت)ساختار زیر ساختها؛
ث)کارایی نظام شبکه؛
ج)ابعاد کارکردی؛
ح)وضعیت محیط زیست؛
خ)ابعاد اجتماعی؛
د)ابعاد اقتصادی؛
ذ)عملکرد مدیریت شهری؛
ر)نوع مالکیت.(وزارت مسکن وشهرسازی،19:1384)
الف-شکل کالبدی
1) ریخت شناسی بیشتر این بافتها شکلی اندام واره دارد.
2)ابعاد فیزیکی بیشتر اجزای بافت بویژه قطعات واقع در حوزه های مسکونی، ریز دانه و ابنیه آن کوتاه مرتبه (یک یا دوطبقه)است. (وزارت مسکن وشهرسازی، 19:1384)
ب- انسجام بافت و استحکام و مصالح ساختمانی عناصر درون بافت:
1) در این محدوده ها بافت فاقد انسجام بوده و بیشتر بناهای درون آنها فاقد مقاومت در برابر زلزله با شدت متوسط میباشند.
2)در مکانهای فاقد ایمنی(بصورت اسکان های غیر رسمی)مانند حریم گسلها، بستر رود دره ها و قناتها قرار گرفته اند.
3)در ساخت بناهای آن از مصالح نازل و کم دوام استفاده شده است(وزارت مسکن و شهرسازی، 19:1384).
ت- ساختار زیر ساختها
فاقد زیر ساختی (بویژه آب و برق) است و در صورت دارا بودن، شبکه آن دچار نارسایی بوده و آسیب پذیر است. (وزارت مسکن وشهرسازی، 19:1384)
ث- کارآیی نظام شبکه
1)دارای شبکه ناکارآمدست.
2)دارای شبکه اندام واره ونامنظم است.
3)دارای شبکه با عرض کم ونفوذ پذیری پائین است. (وزارت مسکن وشهرسازی ،19:1384)
ج-ابعادکارکردی
1)کاربریهای ناسازگار در بافت مسکونی بطور نسبی بالاست (بویژه صنایع غیر مجاز مدنظر سازمان حفاظت محیط زیست در گروههای ب،ج،د،ه)
2)دچار فقدان یا کمبود شدید فضاهای خدماتی است.
3)واحدهای تجاری آنها متروکه ویا درحد بسیار نازل است. (وزارت مسکن وشهرسازی ،20:1384)
ح-وضعیت محیط زیست
1)دچار کیفیت محیطی پایین وغیر بهداشتی
2)آلودگی ناشی از فقدان سیستم دفع فاضلاب،آبهای سطحی وجمع آوری در آنها وجود دارد.
خ- ابعاد اجتماعی
1)شمار ساکنین غیر بومی (مهاجر روستایی یا تهیدستان شهری)نسبت به ساکنان اصیل بیشتر است.
2)دارای منزلت مکانی و سکونتی پایین است.
3)ترکیب جمعیتی آن غیر متعارف است.
4)شیوع اعتیاد و ناهنجاریهای رفتاری و بیکاری در آنها بالاست .
5) ناامنی محیطی بویژه برای کودکان و جوانان و زنان وجود دارد. (وزارت مسکن وشهرسازی، 20:1384)
د- ابعاد اقتصادی
1) ارزش زمین ومسکن به میانگین ارزش آنها در شهر پایین است.
2) به سبب فقر بهبود بخشیدن به مسکن از سوی ساکنان ناممکن است.
3) از سوی سرمایه گذاران، انگیزه سرمایه گذاری وجود ندارد.
4) منابع درآمدی بیشتر ساکنان نامعلوم است.
5) ساکنان در دهک های پایین درآمدی قرار دارند. (وزارت مسکن و شهرسازی، 20:1384)

ذ- عملکرد مدیریت شهری
1) خدمات شهری ارائه نمیشود و یا ارائه آن دچار کاستی است.
2) اقدامات عمرانی موثر از سوی سازمان های مسئول در آنها مشاهده نمیشود.
3) فاقد فضاهای عمومی و خدماتی(حتی در مقیاس محلی)است.
4) فاقد اثاثیه شهری است (وزارت مسکن وشهرسازی، 20:1384).
ر- نوع مالکیت
1) قطعات آن فاقد خطوط تفکیکی روشن میباشد.
2) وارثان آن متعددمیباشند.
3) فاقد اسناد رسمی مالکیت (سند وبنچاق)است.

 

2-4-2- شناسه های شناخت گونه های بافت فرسوده:
در بسیاری از بافتهای فرسوده ترکیبی از گونه ها ی بافت وجود دارد که درموارد ی امر تشخیص را با دشواری مواجه میکند .در رویارویایی باچنین شرایطی گونه های بافت به کمک چهار عامل زیر از یکدیگر قابل تفکیک میباشند:
1-دوره زمانی
2-گونه ارزش بافت
3-موقعیت استقرار در شهر
4-وضعیت حقوقی –ثبتی عناصر بافت. . (وزارت مسکن وشهرسازی ،1384)

 

راهکارهای جهت ساماندهی و احیای بافت فرسوده
نمودار زیر وضعیت وپیوندهای احیای بافتهای قدیمی وفرسوده مراکز شهری را با راهکارهای مختلف نشان میدهد

 

 

 

 

 

 

 


نمودار 1- راهکارهای احیای بافت فرسوده شهری
در نمودار فوق مشاهده میکنیم که به منظور احیا ومرمت شهری سه راهکار مستقل و یا ترکیبی قابل اجرایند. در این راهکارهها علیرغم این که هدف، احیا و مرمت شهری است، اما تاکید هر راهکار نمایانگر بینش کارشناسان ومسئولان امور شهری است، حال اینکه کدام راهکار ومجموعه ای از راهکارها برگزیده شود، به عوامل زیادی مانند وضعیت اجتماعی-اقتصادی وکالبدی، سیاستگذاریهای کلان شهرسازی واندیشه دستاندرکاران، چه مسئولان و چه کارشناسان شهری است.

 

2-5- تعریف بهسازی
بهسازی، بهبود بخشیدن به وضعیت بافت و عناصر درونی آنست و مجموعه اقداماتی را شامل میگردد که در زمینه کالبدی همنواخت با الگوی اولیه به حفظ و نگهداری بافت و عناصر آن میپردازد ودر زمینه غیر کالبدی به رونق بخشی حیات درونی آن کمک میکند .بستر مداخله میتواند بافت شهری ،فضای شهری، مجموعه ها و بناها را به تنهایی ویا در مجموع شامل گردد. در اینگونه مداخله حد وفاداری به گذشته اصل بوده و با حفاظت کامل از هر آنچه وجود دارد، مفهوم میابد.به سبب گستردگی دامنه اقدامات مرتبط به بهسازی،این اقدامات در دودسته جای داده شده است :یکی مجموعه اقداماتی که قبل از ورود خدشه به بافت وعناصر آن تبدیل میشود ودیگری مجموعه اقداماتی که پس از وارد آمدن آسیب وخسارات در دستور کار قرار میگیرد.در این مداخله اصل بروفاداری به گذشته وحفظ آثارهویت بخش در آنهاست .فعالیت بهسازی با هدف استفاده از امکانات بالقوه وبالفعل موجود وتقویت جنبه های منفی صورت میپذیرد.به عبارت دیگر بهسازی شهری به مجموعه مداخله هائی از اصلاح وضع بناها ،فضاهاومحله ها ی شهری،براساس یک طرح جامع،هماهنگ که به نحوی حالت فرسودگی ورکود ورخوت رادر آنها از بین ببرد،گفته میشود.(حبیبی،36:1379)
بهسازی را میتوان نوعی برنامه ریزی جامع نیز به حساب آورد.بهسازی کمک به بهبود وضع شهرها ازجمله وضع کالبدی،اقتصادی،اجتماعی آنها وافزایش بنیه ی اقتصادی واجتماعی دربافتهای قدیم وجدید است،(شیعه1378 :120-121)
به مجموعه اقداماتی اطلاق میشود که با اندک تغییراتی در فعالیت و بدون مداخله ای چشمگیر در کالبد، موجبات افزایش عمر اثر را فراهم میگرداند. عمل بهسازی در معاصر کردن فضای گذشته نهفته است و نه در باز تولید فضای شهری گذشته (حبیبی ومقصودی، 1382، ص5).
آندسته از اقدامهایی که باکمترین هزینه ومداخله وفقط به منظور بهبود فضاها ومحیط زیست شهری(اصلاح معابر،اصلاح تاسیسیات زیربنایی،بهبود فضاهای مسکونی و غیره)درمقیاس بناها وبلوکها ومحله های شهری صورت میگیرد بهسازی نام دارد . (حبیبی 1381و ومقصودی، شماعی ، 1380 )
اقدامات بهسازی
اقدامات بهسازی به اشکال گوناگون انجام میگیرد که مهمترین آنها به شرح زیر است:
الف)بهبود بخشی
تقویت جنبه های مثبت واز بین بردن جنبه های منفی فضا است.این اقدام سعی در کاهش محدودیتها وکاستیها دارد.
ب)بازیافت
آندسته از اقداماتی که با کمترین مداخلات به ایجاد شرایط زیست بهینه درفضای شهری منجر میشود.بازیافت شامل اقداماتی است که شرط دوام وبقای فضای شهری را در محیط پیرامونش بیشتر کند ..بازیافت بدنبال رفع خطر وبازگرداندن حیات مجدد به کالبد وفضای شهری در کوتاه مدت با استفاده از شرایط موجود در فضاست.
ج)استحکام بخشی
به مجموعه کارهایی که موجب افزایش امنیت،قدرت واستحکام کالبد وفضا میشود ،اطلاق میگردد.هدف این افزایش دوام ویکپارچگی در ساختار فضایی شهر است.
د:مراقبت وحمایت:
اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از خطرات احتمالی را مراقبت گویند که بازرسی وبازبینی منظم ،نگهداری ،تعمیر ،مطالعه انواع دگرگونیها ی کالبدی،اجتماعی،اقتصادی وشناخت خطرات وآسیبها ی ناشی از فرسودگی ورکود رانیز شامل میشود.
حمایت در برگیرنده مجموعه اقداماتی مانند تهیه وتدوین قوانین ،جلب حمایتهای دولتی وتعیین حوزه های حفاظتی است.
ه-رونق بخشی
منظور از رونق وتجدید حیات کالبد وفضای شهری است.
و- حفاظت:
حفاظت شامل بازبینی منظم ورفع اشکالات در عملکرد وفضاست.بعبارت دیگر ،به مجموعه اقدامهایی که در فضاهای کالبدی ارزشمند فرهنگی وتاریخی برای حفظ محیط بعنوان نشانه هویت یک کشور انجام میگیرد ،حفاظت گفته میشود .
پس میتوان گفت بهسازی شهری تنها به بهسازی کالبد وفیزیک شهر توجه ندارد،بلکه به اصلاح وتوانمند سازی ساختارهای کالبدی،اقتصادی واجتماعی شهر توجه همه جانبه دارد .براساس طرح جامع بهسازی میتوان حالت رکود وکمبود را از بین برد .در کل برنامه های بهسازی شهر شامل تحول وتکامل یا منطبق ساختن فضاها ومجموعه های شهری با استانداردهای قابل قبول است.
البته همانطوری که مشخص شد در بهسازی تنها سازماندهی نظام کالبدی نباید مدنظر باشد،بلکه باید شرایط اقتصادی-اجتماعی ،زیست محیطی،روحی –روانی وجامعه شناختی درکنار ساختار کالبدی مورد توجه قرار گیرد .بهسازی به مجموعه ی فعالیت ها وشرایط زندگی در شهر یا روستا می انجامد وهویت واصالت شهر را حفظ میکند اطلاق میشود.
بهسازی بصورت فردی واجتماعی به منظور افزایش رفاه اجتماعی از راه افزایش کیفیت روحی-روانی شهروندان توسط آموزش ،یکی از مهمترین مسائل مورد توجه در بهسازی شهری است .همچنین در بهسازی شهری باید به بهداشت وسلامت روحی وجسمی شهروندان از نظر زیستی توجه شود.

 

2-6- نوسازی:
اقداماتی در جهت با‍‍زگرداندن حیات مجدد به بنا یا فضا و احیا با تأکید بر تغییر شکل فضا یا مجموعه شهری نوسازی نامیده میشود. این اقدام در جهت انطباق و به روز کردن سازمان کالبدی-فضایی با نیازهای امروزی است (فلامکی،1375،ص34).
نوسازی بازآفرینی هستیها ومعاصر سازی بافت وعناصر درونی آنرا با حفظ ماهیتهای شکلی(درابعاد کالبدی)وهمنواخت با موازین نوین را(در ابعاد غیر کالبدی) در دستور کار دارد.بستر مداخله میتواند بافت شهری،فضای شهری،مجموعه ها وبناها به تنهایی ویا در مجموع باشد.در نوسازی وفاداری به گذشته در صورت خدشه دار نشدن ارزشهای کهن (چه فنون نوین بکار گرفته شود یانه )مجاز میباشد.
(در این مداخله حد وفا داری به گذشته از انعطاف پذیریی بیشتری برخوردار است وبرحسب مورد از مداخله اندک تا تغییر را میتوان شامل شد.فعالیت نوسازی با هدف افزایش کارایی ،بهره وری وباز گرداندن حیات شهری به بافت میباشد.)
نوسازی بازگرداندن حیات مجدد به بنا یا فضا واحیا با تاکید برتغییر شکل فضا یا مجموعه شهری است. نوسازی انطباق وبروز کردن سازمان کالبدی-فضایی با نیازهای امروزی است.نوسازی شهری کاری مداوم است که در پی فرسودگی وتخریب نسبی فضای شهری در روند شهر سازی شهرها از گذشته تا حال صورت میگرفته است.بطوریکه شهرهای جدید هم از این اقدام برکنار نیستند ،اما این اقدام اساسا در شهرهای قدیمی یا بناها وفضاهای در حال تخریب بیشتر صورت میگیرد.تغییر وتحول ونوسازی فضاهای زیستی انسان در طول تاریخ سبب شده اشکال زندگی وتمدن شهری به این اندازه رشد وتوسعه یابد .
در تجربه مغرب زمین اقدامات نوسازی وبهسازی به سه صورت تحقق یافته است: (توسلی،85 :1379 )
الف)نوسازی کامل
ب)بهسازی کامل
ج)نوسازی همراه با بهسازی .
در مورد نخست در مرحله مطالعات شهرسازی،پس از اینکه بنا یا بناهایی را فرسوده وتخریب شدنی تشخیص دادند،آنها را پاکسازی میکنند.مکان آنها بصورت زمینی برای نوسازی کامل آماده میشود.
درمورد دوم ،در بناها های قدیمی یا نیمه قدیمی واجد ارزش مرمت که این خود در روند مطالعات شهری تعریف میشود ،بهسازی کامل صورت میگیرد.یعنی ترکیب بیرونی بنا که روبه فضای شهری (خیابان یا میدان)است،حفظ،احیا واصلاح میشود وفضاهای داخلی مطابق نیازهای روز برای استقرارفعالیتهای نو،اصلاح وتکمیل میشوند.تاسیسات وتجهیزات آنهم تغییر میابند.
مورد سوم،جامع موارد اول ودوم است .برای مثال ،در بنایی سه طبقه با تمام ویژگیهایی که درقالب مورد دوم شمرده شده ،بهسازی کامل ،البته به منظور سازگاری وهماهنگی براساس آنچه قواعد ومعیارهای طراحی شهری تعیین میکنند ،صورت میپذیرد.در صورتی که بنا از نظر ساختمانی توانایی داشته باشد،پیشنهاد میشود دو طبقه برآن افزوده شود .این امر فقط جنبه کالبدی ندارد ،بلکه با اقتصاد زمین نیز ارتباط دارد که در کشور ماهم متداول شده است.(توسلی،85:1379)

 


اقدامات نوسازی
نوسازی شهر مجموعه ای از اقدامات زیر راشامل میشود:
الف) نوکردن
این واژه به معنای شکل دادن وبا ارزش کردن مجدد یک بنا یا فضای شهری است که از طریق مداخله های کالبدی –فضایی صورت میگیرد .این واژه در فرهنگ آکسفورد به معنای تجدید حیات مجدد اثر یا بنا یا مجموعه شهری آمده است .پس از تعیین هدف یا مداخله طی یک دوره زمانی میان مدت با طراحی جدید وهماهنگ با گذشته اقدام میکنند .
ب)احیا
این واژه به معنای حیات بخشیدن به بخشهای ازمیان رفته یا سازمان فضایی آنست ،به گونه ای که کلیت خدشه دار شده از نو ایجاد شود .احیا با هدف باز گرداندن حالت وجود ذاتی واصلی به بنا یامجموعه شهری است.بنابراین در احیا تاریخ ومشخصات اصلی اثر یا پدیده مورد توجه است .
ج)باز زنده سازی یا تجدید حیات
این واژه از لحاظ لغوی در فرهنگ لغات آکسفورد به معنای تجدید حیات آمده است .تجدید حیات در فرهنگ(معین)به معنای زنده کردن وزنده گردانیدن ودر فرهنگ لغات (آنندراج)به معنای زنده کردن است.(ر.ک:فرهنگ آندرج،1335وفرهنگ لغات معین وفرهنگ آکسفورد)
این واژه به مجموعه ای از اقدامات متنوع وتکمیلی که برای بازگرداندن حیات به بنا یا فضای شهری صورت میپذیردگفته میشود این اقدامات را میتوان در سازمان کالبدی-فضایی صورت داد وبخشهایی از سازمان کالبدی-فضایی باقت کهن بصورتی که شکل کلی آن حفظ شود.
د)انطباق و به روز کردن:
این واژه در لغت نامه دهخدابه معنای موافق وبرابر شدن ویکسان گشتن است .در فرهنگ آنندرج انطباق به معنای موافق ،برابر شدن وبهم پیوستن است ودر فرهنگ لغات آکسفورد به معنای تطبیق پدیده یا واقعه ای به شکل جدید آنست. در نتیجه میتوان گفت انطباق سلسله اقداماتی است که با ایجاد شرایط مناسب در سازمان فضایی-کالبدی سازش میان کالبد وفضای کهن با نیاز های امروزین را سبب میگردد.
ه-تبدیل، دگرگونی
این واژه به معنای تغییر خط،تغییر ماهیت وتغییر عقیده است.در برنامه ریزی نوسازی شهری تبدیل ودگرگونی بنا یا بخشی از شهر یا فضاهای شهری متناسب با نیازهای معاصر بسیار با اهمیت است.تبدیل ودگرگونی بی تردید از اقدامهای اساسی نوسازی است که از راه تغییر عملکرد برای بروز کردن از طریق تخریب کالبد وآماده کردن محیط برای وضعیتی نو صورت میگیرد.

 

2-7تعریف بازسازی
بازسازی، دگرگونی کامل پیشینه وایجاد شرایطی جدید در بافت ویا عناصر آنرا با برچیدن آثار گذشته وبنا نهادن ساخت وسازهای جدید دنبال میکند .بستر مداخله میتواند بافت شهری ،فضای شهری،مجموعه ها وبنا ها به تنهایی ویا در مجموع باشد. در بازسازی وفاداری به گذشته چندان مصداق ندارد وهر جا که لازم باشد با تخریب کامل میتواند بازسازی صورت گیرد .بازسازی با نوسازی قرابت وتشابهات زیادی دارد ،اما تنها تفاوت مهمی که میتوان بین نوسازی وبازسازی قائل شد اینست که نوسازی،نوکردن،احیا وبروز کردن فضای شهری بصورت اختیاری است.اما بازسازی نوکردن واحیای اجباری وتحمیلی فضای شهری است که در اثر حادثه ای تخریب وویران شده است.به بیانی دیگر نوسازی تحمیلی در پی تخریب های ناخواسته را بازسازی میگویند یکی از مراحل مدیریت بحران شهری مرحله بازسازی است .حوادث اتفاقی که منجر به بازسازی شده ،برای نمونه بشرح زیر است:
-آتش سوزی
-زمین لرزه
-جنگ

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  155  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مشکلات بافتهای فرسوده درشهرهای بزرگ

دانلود مقاله مروری بر حاشیه نشینی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله مروری بر حاشیه نشینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

چکیده

 

ساماندهی مکانی و فضایی حاشیة کلان شهرها، به ویژه کلان شهرهای مذهبی، با کارکردهای مشخص و معین اگر همراه با نگرشی ژرف و همه جانبه به عوامل به وجود آورنده و تشدید کننده آن نباشد، نه تنها مفید نیست، بلکه با گذشت زمان مسائل حاشیه نشینی را تشدید و مشکلان ناشی از آن را هم برای نواحی حاشیه ای و هم برای شهرهای مرکزی آنها افزایش می دهد. حتی در صورت نبود برنامه ریزی دقیق و منطقی به صورت ریشه ای آنرا از یک معضل و مشکل اجتماعی به یک بحران همه جانبه تبدیل خواهد کرد. این نوشتار به دنبال کشف اطلاعات و ابعاد مختلف زندگی حاشیه نشینان مشهد نیست بلکه دیدگاهی است نسبت به نحوة مطالعه حاشیه و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ، همانند شهر مشهد، که تکامل آن نقد و بررسی صاحب نظران و اندیشمندان سایر رشته های جنبی را می طلبد.

معرفی ناحیة مورد مطالعه
با توجه به این که مشخصات هر شهر همانند: علت پیدایش، موقعیت و جایگاه آن در میان شهرهای دیگر، نحوة زندگی، متابولیسم شهری، چگونگی تحول و تعامل آنها با هم در چگونگی جذب مهاجر و حاشیه نشین نقش عمده و اساسی دارد. بنابراین بی مناسبت نیست که مشهد و حاشیة آن به صورت گذرا معرفی شود.
آرزوی میلیونها تن در سال، موجب سفر حدود دوازده میلیون مسافری می شود که برای زیارت عاشقانة امام هشتم شیعیان- علیه آلاف التحیه و الثتاء- و گذراندن اوقات فراغت خویش، راهی شهر مشهد می شوند.
شهر مشهد، در شمال شرق کشور به فاصلة 900 کیلومتری تهران، در منتهی الیه دامنة کوههای البرز شرقی قرار گرفته است که شمال و جنوب آن را تا هزاران کیلومتر صحاری گرم و خشک آسیای مرکزی، ایران و آفریقا، احاطه کرده است.
مشهد در بین شهرهای کشور و دنیا ویژگی منحصر به فردی دارد. این ویژگی آن را به اولین کلان شهر مذهبی جهان تبدیل کرده است. بزرگترین شهر شرق کشور که بالاترین درصد جمعیت پذیری در سطح استان، بیشترین سهم ایرانگردی در سطح کشور را در اختیار دارد.
مشهد با جمعیتی برابر 8/1 میلیون تن در سال 1375 پس از تهران بزرگترین کلان شهر کشور بوده است. این شهر در طول سالهای 75-1355 پس از کرج بالاترین میزان نرخ رشد جمعیت را در میان کلان شهرهای کشور دارا بوده است، که مسلماً بخش عمدة این نرخ رشد بالا به حاشیة شهر مشهد اختصاص دارد. حاشیه ای که متجاوز از دویست کیلومتر مربع وسعت دارد. جمعیتی حدود ششصدو پنجاه تن را در هفت شهرک و دویست و سیزده روستا در خود جای داده و دور تا دور شهر مشهد را در برگرفته است. این جمعیت از جمعیت استانهای ایلام، سمنان و کهکیلویه و بویراحمد بیشتر است؛ افزون بر این، جمعیت حاشیه شهر مشهد از جمعیت 19 مرکز استان کشور بیشتر است. بخشهای شمالی و شمال غرب آن هم از نظر وسعت بیشتر و هم از حیث جمعیت بزرگترین لکه های حاشیه نشین شهر مشهد به شمار می رود. بیشتر ساخت و سازه ها در این منطقه بدون برنامه بوده و اغلب آنها غیر قانونی و غیر مجاز بوده است. که بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های شهرداری را این مناطق به خود اختصاص می دهند. خلاصه آن که حاشیه، کانون هزینه ها، کمبودها، نارضایتی ها، ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی و مسائل ضدامنیتی است، علی رغم اینکه دارای پتانسیل بالایی در بسیاری از زمینه ها نیز می باشد. بدیهی است در آینده ای نه چندان دور در صورت بی توجهی به آن، این حاشیه با چنین ویژگیهایی سبب ناامن شدن شهر مشهد خواهد شد. این موضوع به لحاظ ماهیت و ویژگیهای خود می تواند بالقوه حیات شهر مشهد را به مخاطره اندازد، بنابراین مقابله با این معضل، ساماندهی شهر مشهد، به ویژه حاشیه آنرا ضروری می سازد.

 


1- مفاهیم، اهداف کلی و الزامات ساماندهی
اصطلاح حاشیه نشینی یا سکونتگاههای غیر رسمی بر فرایند تاریخی دلالت دارد که شکلهایی از تأمین مسکن و اسکان گروههای کم درآمد را به صورت غیر رسمی و غیرقانونی در برمی گیرد. با توجه به ساختیابی این پدیده در زمان و مکانهای گوناگون اصطلاحات دیگری نیز مانند زاغه یا آلونک نشینی؛ اجتماعات آلونکی، سکونتگاههای خودرو (spontaneous) برنامه ریزی نشده، (unplanned)، غیرقانونی (illegal)، غیر رسمی (informal)، نابسامان و یا غیرمنظم (irregular) و ... برای آنها بکار برده اند که هیچکدام از آنها نمی توانند الزاماً به تنهایی تمامی وجوه آنرا بیان بکنند و فضای مفهومی آن را بصورت دقیق مشخص کنند. در اینجا حاشیه را به سکونتگاههایی اطلاق می کنیم که در محدوده قانونی شهر مشهد ولی در خارج از محدوده خدماتی آن بصورت غیررسمی و خودجوش پا گرفته اند. مشهد در بین کلانشهرهای کشور جایگاه ویژه ای دارد و با توجه به نقش مهم آن، به عنوان شهری سیاحتی و زیارتی، نه تنها در داخل بلکه در سطح بین المللی دارای عملکرد خاص خود است، بنابراین در فرایند تصمیم سازی و برنامه ریزی، نه تنها نگرش ملی، بلکه رویکردی فراملی را می طلبد، لذا مشی و مرام برنامه ریزی و اهداف کلی آن در سطح کلان، نه تنها باید معطوف به تأمین زندگی مرفه و مطلوب شهروندان مشهدی باشد، بلکه باید شرایط مطلوب و مناسب زندگی را برای دوازده میلیون تن زوار و مسافری که هر ساله با هزاران امید به این شهر وارد می شوند، نیز تأمین کند. این موضوع نه تنها مستلزم سوق دادن سرمایه گذاریهای کلان در زمینه های مختلف اقتصادی است، بلکه تأمین امنیت، ایجاد فضاهای مطلوب زندگی، بسترسازی برای ایجاد آرامش فکری و روحی مسافران از طریق توزیع مطلوب امکانات و خدمات رفاهی در سطح شهر و از بین بردن اختلافات ناحیه ای و جلوگیری از بروز ناهنجاریهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در سطح کلان شهر مشهد را نیز مطلوب می کند. بدیهی است بی توجهی به این موضوع و کم ارزش دانستن مسائل بالا، نه تنها مسائل و مشکلات زیادی را موجب خواهد شد، بلکه به تدریج پایداری کلان شهر مشهد را مورد تهدید قرار خواهد داد. بنابراین جهت پشت سر گذاشتن این مشکلات و رسیدن به یک بستر هموار برنامه ریزی و دادن بروکف به آن، مستلزم نگرش ویژه به کلیت موضوع و ساماندهی فضای مجموعة شهری مشهد است که در برگیرنده خود مشهد، حاشیة مشهد و فضاهای روستایی و شهری اطراف آن است، زیرا عملکرد مطلوب این فضاهاست که شرایط زیست مطلوب انسانی را در فضای مجموعه شهری مشهد فراهم می آورد. بر این اساس به نظر می رسد سازمانهای اجرایی و شهرداری مشهد ناگزیر از:
1- تدوین برنامه پنج سالة شهر مشهد و انطباق آن با برنامه پنج سالة سوم توسعه کشور خواهد بود که مشهد را نه تنها به صورت یک شهر، بلکه به صورت یک فضای شهری گسترده در نظر می گیرد که برنامة بالا دست برای کلیة فعالیت ها و طرحهای اجرایی در فضای شهری مشهد خواهد بود. به عنوان مثال می توان به طرحهای زیر اشاره کرد:
- طرح مطالعات گردشگری.
- طرح تحول اداری.
- طرح جامع مطالعات حمل و نقل.
- طرحهای جلب مشارکت مردمی و سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی.
- طرح توسعة فضای سبز.
- طرح ساماندهی حاشیة شهر و طرحهای دیگر ...
2- تودین برنامة اصلاح مدیریت کلان شهری مشهد در انطباق با سایر مراکز شهری استان به عنوان دومین کلان شهر مدهبی دنیا، بزرگترین کلان شهر شرق استان با رویکردی آمایشی، تنسیق محیط طبیعی و انسانی و فعالیتهای منطبق بر آن.
اصل مسلم این که عملکرد مطلوب شهر مشهد را نمی توان تنها در درون آن جستجو کرد، بلکه برخی سازوکارهای آن در سایر نقاط شهری و روستایی استان و کشور نهفته است. بنابراین طرح ساماندهی حاشیة شهر مشهد بدون داشتن ارتباط منطقی با طرح جامع مشهد و آن هم در راستای برنامه های توسعة کلان ملی و استانی، مفید نبوده و حتی در بهترین شرایط پیش بینی و اجرا نیز ناهماهنگیهایی را در فضای شهری مشهد و استان موجب خواهد شد. اکنون برای چیده شدن بر مشکلات و برآورد برخی از اهداف بالا، طرح ساماندهی حاشیة شهر مشهد به صورت پیشنهادی با مشخصات و ویژگیهایی ارائه می شود.

 

2- معرفی موضوع و تدوین مسأله تحقیق و تبیین موقت آن
حاشیه نشینی، اسکان غیر رسمی یا اجتماعات آلونکی، زاغه نشینی و ... در ایران که در دهه های گذشته به آنها گودنشینی می گفتند برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم در تهران پای به عرصه نهادند اما رشد خیره کننده آن به واسطه دهه 40 شمسی بازمی گردد. امروزه در اکثر شهرهای بزرگ کشور که رشد جمعیتی بالایی دارند اسکان غیررسمی (حاشیه نشینی) پدیده ای متداول است که فرایند رشد آن سر باز ایستادن ندارد. حتی در دهه های اخیر رشد اسکان غیررسمی با رشدی سریعتر از رشد شهرنشینی مواجه بوده است.
در صورتی که شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی کشور به شکل کنونی ادامه یابد و تمهیداتی جهت کاهش روند آنها اندیشیده نشود افزایش شمار ساکنان غیررسمی چهره شهرها را دگرگون خواهد ساخت. این امر با توجه به روستایی شدن حاشیه شهرها، مسائل و مشکلات جدی گوناگونی را فراروی مدیریت شهری کشور قرار خواهد داد که از ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فیزیکی گوناگونی برخوردار است که ذیلاً به آنها اشاره می گردد.
الف) نحوة گسترش و رشد فیزیکی شهر:
به موازات رشد شهرنشینی در کشور و گسترش چشمگیر آن در دهه های اخیر سکونتگاههای نامتعارف و خودانگیخته ای درون یا مجاور شهرها- با تقدم در مجموعه های شهری بزرگ و پرتوان، به سرعت ایجاد شده و رشد یافته اند. این رشد و گسترش بدون داشتن ارتباط منطقی و سنجیده با توانهای محیطی شهرها، فضای کالبدی و فیزیکی آنها را تحت تأثیر قرار داده و موجب پیدایش لکه های جمعیتی با مشخصات ویژه خود از قبیل پیوستگی عملکردی با شهر اصلی ولی گسست کالبدی از آن، محیطی با کیفیت پایین زندگی، مساکن شتاب زده و نابسامان و بافت مسکونی غیرمتعارف ... گردیده است.
فضای شهری مشهد نیز تحت تأثیر عوامل فوق الذکر، به دلیل وجود محدودیت های مرفولوژیک و جغرافیایی از سمت جنوب شرق و شرق، محدودیت های اقتصادی از سمت جنوب، وجود امکانات توسعه و گسترش در سمت غرب و شمالغرب، نه تنها به لحاظ مرفولوژیکی بلکه از نظر اقتصادی و وجود عوامل تشدید کننده جذب جمعیتی در محور مشهد- قوچان گسترش بی سابقه ای یافته است. که عمده جمعیت حاشیه نشین یا اسکان غیررسمی مشهد نیز در این قسمت قرار داشته و روز به روز در حال گسترش نیز می باشد. لازم به یادآوری است که حاشیه نشینی در شهر مشهد نه بصورت امروزی آن بلکه عمدتاً بصورت زاغه نشینی سابقه بس طولانی دارد که در حاشیه و یا در دل شهر سکنی گزیده بودند. در هر حال تداوم این روند گسترش که ناشی از شرایط ویژة این منطقه است، کم کم مشهد را به یک متروپل خطی تبدیل خواهد کرد که تا کیلومتر 25 جادة مشهد- قوچان کشیده خواهد شد. تحقق چنین شرایطی خدمات رسانی را به لحاظ برنامه ریزیهای شهری با مشکلات زیادی روبرو خواهد ساخت.

 

ب) ساخت و بافت جمعیت:
با توجه به این که محل تولد و اقامت بیشتر ساکنان حاشیة شهر یکی نیست، بنابراین بیشتر آنها مهاجر غیر بومی محسوب می شوند. در حقیقت این افراد همان رانده شدگان داخلی شهر مشهد و مهاجران وارده از نواحی روستایی یا شهری کوچک اند که از خاستگاههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی متفاوتی برخوردار می باشند. تنوع قومی، زبانی، فرهنگی، مذهبی و ... از دیگر ویژگیهای آنهاست. با توجه به روند فزایندة مهاجرت به حاشیه و بالا بودن میزان رشد جمعیت در آن (رایشی و تحرک مکانی) و تراکم بالای جمعیت در واحد سطح و از همه مهمتر جوانی بیش از حد جمعیت، همراه با بافت کالبدی خود، مختصات ویژه ای را در بافت جمعیتی و ترکیب آنان به وجود آورده است. این ترکیب جمعیتی جوان علاوه بر پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... مشکلاتی را در سالهای نه چندان دور برای فضای شهری مشهد ایجاد خواهد کرد.
این مهم به ویژه با جذب تدریجی آنها در فرهنگ شهری و بالا رفتن سطح سواد و توقعات آنها، کم کم شکاف سنی و جنسی در ترکیب جمعیتی ظاهر و آنها را در معرض آسیب پذیری به علت نداشتن هویت مستقل، قرار می دهد که ناپایداری این جمعیت، نبود اشتغال و درآمد پایدار، آسیب پذیری آنها را نیز تشدید خواهد کرد.

 


ج) آسیب پذیری اجتماعی و شهری:
همان گونه که پیشتر خاطر نشان شد، حاشیة شهر مشهد را افرادی با خاستگاههای مکانی متفاوت (شهری، روستایی) و پیشینه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی مختلف، نظام های ارزشی و ویژگیهای روحی عاطفی و قومی نامتجانس تشکیل می دهند که عوامل بالا همراه با تراکم بیش از حد جمعیت و رشد فزایندة آن، نبود انطباق بین رشد جمعیت و رشد فرصتهای شغلی، بالا رفتن نرخ بیکاری و پایین بودن درآمد خانوار و آن هم ناپایدار و از همه مهمتر در نتیجة تسلط مناسبات تولیدی سرمایه داری با زیربنای فرهنگ سنتی و روستایی که حاصل آن قطع شدن تعلقات قومی و خانوادگی و ناتوانی در برقراری ارتباط معقول و منطقی با محیط جدید است، باعث ایجاد تضاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شدید و در مجموع از هم گسیختگی فرهنگی در بین آنها شده است. 

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   36 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مروری بر حاشیه نشینی
<< 1 ... 10990 10991 10992 10993 10994