اینو دیدی

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی نیک کار. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی نیک کار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی نیک کار. doc


پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی نیک کار. doc

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 110 صفحه

 

چکیده:

هدف از ارائه این پروژه ، سهولت دستیابی سریع و آسان به اطلاعات مربوط به قسمت های فروش ، خرید و حسابداری است و همچنین گرفتن گزارشات از اطلاعات فوق به روش آسان را فراهم ساخته است.

این پروژه امکان ایجاد سطح دسترسی اسان به امور کارکنان را برای مدیریت فراهم نموده است برای ایجاد سیتم مناسب ابتدا روش های فروش ، خرید و حسابداری طلا فروشی مورد مطالعه قرار گرفت و نمودارهای لازم ترسیم شد. این پروزه علاوه بر سهولت انجام برای کارکنان ، خواسته های مدیریت و مجموعه را برآورده می شازد.

 

مقدمه:

موضوع مورد بحث این فصل، مدیریت بر پایه اطلاعات است. دو عامل اساسی موجبات تحولات ودگرگونی‌های جنجال آفرین را فراهم می‌سازد. اول، استراتژی رقابت وتوانایی‌های آن که تغییرات سریعی در تکنولوژی را باعث شده است ودوم افزایش قدرت تکنولوژی پیشرفته بعضی از کشورها و همچنین کاهش هزینه‌های تولید به عنوان یک سیاست رقابت صادراتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. هر دو استراتژی یاد شده ابزارهای اصلی تصمیم گیری استراتژیک مدیریت بر پایه اطلاعات وتکنولوژی فرا پیشرفته عملیات تولید هستند. سیستم های اطلاعاتی مدیریت(Management Information Systems) در راستای تأمین نیاز مدیران در جهت دستیابی موثر به این ابزارها ایجاد شده‌اند.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول – سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS )     

مقدمه            

جمع آوری اطلاعات        

سیستم اطلاعات مدیریت       

قدمهای بسط و توسعه MIS       

1-4-1- سازماندهی سیتسم اطلاعات مدیریت در سازمانهای تجاری  

1-4-2- جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان     

نیاز مدیران به سیستم های اطلاعات مدیریت      

تعریف سیستم          

تکنولوژی اطلاعات        

تحولات آینده و روند تکاملی در امر پردازش و مدیری اطلاعات   

آشنایی با تجربه ، تحلیل و طراحی سیتسم       

1-9-1- تجزیه و تحلیل سیتسم چیست ؟       

1-9-2- دلایل تغییر سیستم         

تجزیه و تحلیل سیستم طراحی        

1-10-1- تجزیه و تحلیل سیستم طراحی        

فصل دوم – زبان برنامه نویسی دلفی        

2-1- زبان برنامه نویسی دلفی         

2-1-1- شی گرایی چیست ؟       

2-1-2- رویدادگرایی چیست ؟       

2-1-3- ویژوال چیست ؟       

2-1-4- عملگرها و انواع دادها         

2-1-5- دستورات کنترلی       

2-1-6- شی گرایی          

2-1-7- رویدادگرایی        

2-2- پایگاه داده         

2-2-1- دستور         

2-2-2- استفاده از توابع در Select        

2-2-3- دستور Delete         

2-2-4- دستور Insert          

فصل سوم – تجزیه و تحلیل سیستم        

3-1- گزارش شناخت سیستم         

3-2- امکان سنجی          

3-2-1- امکان سنجی اقتصادی       

3-2-2- امکان سنجی تکنیکی       

3-2-3- هزینه های متداول برای سیستم        

3-3- نیازمندی ها          

3-4- چارت سازمانی          

3-5- شرح وظایف        

3-6- آنالیز فرم           

3-6-1- فرم فاکتور فروشی         

3-6-2- فرم فاکتور خرید         

3-6-3- فرم مرجوعی از خرید         

3-6-4- فرم مرجوعی فروشی        

3-6-5- فرم کالا        

3-6-6- فرم دریافت         

3-6-7- فرم پرداخت          

3-7- UML           

3-7-1- Use Case          

3-7-2- Sequence          

3-7-3- Class Diagram         

3-7-4- نمودار CRD          

3-7-5- نمودار CCD          

3-7-6- State Diagram         

فصل چهارم – طراحی و پیاده سازی      

4-1- DSD           

1-4-1- Customer          

1-4-2- Bonakdar          

1-4-3- Kala           

1-4-4- Sale           

1-4-5- Buy           

1-4-6- Cost           

1-4-7- Sarfaslhazine         

1-4-8- pardakht          

1-4-9- Daryaft          

1-4-10- Marjoei – buy         

1-4-11- Marjoei – Sale         

4-2- معرفی ساختار بانک اطلاعاتی نرم افزار       

4-2-1- جدول bonakdar         

4-2-2- جدول buyd          

4-2-3- جدول buyh          

4-2-4- جدول Cost          

4-2-5- جدول Customer         

4-2-6- جدول Daryaft         

4-2-7- جدول Kala          

4-2-8- جدول Marjoei – buy      

4-2-9- جدول Marjoei – Sale      

4-2-10- جدول Marjoei – buy      

4-2-11- جدول Marjoei – buy      

4-2-12- جدول pardskht         

4-2-13- جدول Saled         

4-2-14- جدول Saleh         

4-2-15- جدول Sarfaslhazine        

4-2-16- جدول tazinat         

4-3- ERD         

4-4- JSP           

4-5- طراحی فرم ها          

4-5-1- فرم اصلی        

4-5-2- فرم طلاهای بدون نگین         

4-5-3- فرم طلاهای نگین دار       

4-5-4- فرم مشتریان          

4-5-5- فرم بنکدار        

4-5-6- فرم دریافت          

4-5-7- فرم لیست اسامی بدهکارن        

4-5-8- فرم پرداخت          

4-5-9- فرم لیست اسامی بستانکار        

4-5-10- فرم مرجوعی از خرید         

4-5-11- فرم گزارش مرجوعی از خرید        

4-5-12- فرم مرجوعی از فروش        

4-5-13- فرم گزارش مرجوعی از فروش       

4-5-14- فرم هزینه          

4-5-15- فرم سرفصل هزینه         

4-5-16- فرم خرید کالا         

4-5-17- فرم گزارش خرید ادواری      

4-5-18- فرم گزارش خرید بر اساس نام کالا       

4-5-19- فرم فروش کالا         

4-5-20- فرم گزارش فروش ادواری        

4-5-21- فرم گزارش فروش بر اساس نام کالا       

جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات        

منابع و ماخذ           

 

فهرست شکل ها:

شکل 1-1- نمودار ساختار سازمانهای سیتسم اطلاعات مدیریت    

شکل 1-2- نمودار ساختار سازمانی با سهولت دستیابی به مدیران     

شکل 1-3- نمودرا ساختار شرکتهای مختلف       

شکل 3-1- فرم فاکتور فروش       

شکل 3-2- فرم فاکتور خرید         

شکل 3-3- فرم مرجوعی از خرید        

شکل 3-4- فرم مرجوعی از فروش        

شکل 3-5- فرم کالا          

شکل 3-6- فرم دربافت          

شکل 3-7- فرم پرداخت         

شکل 3-7-6-1- نمودار State Diagram کنترل موجودی     

شکل 3-7-6-2- نمودار State Diagram کنترل وجه      

شکل4-1- جدول bonakdar         

شکل 4-2- جدول buyd         

شکل 4-3- جدول buyh         

شکل 4-4- جدول Cost         

شکل 4-5- جدول Customer         

شکل 4-6- جدول Daryaft         

شکل 4-7- جدول Kala         

شکل 4-8- جدول Marjoei – buy      

شکل 4-9- جدول Marjoei – Sale      

شکل 4-10- جدول Marjoei – buy      

شکل 4-11- جدول Marjoei – sale      

شکل 4-12- جدول pardskht         

شکل 4-13- جدول Sale d         

شکل 4-14- جدول Sale h         

شکل 4-15- جدول Sarfaslhazine        

شکل 4-16- جدول tazinat         

شکل 4-17- فرم اصلی        

شکل 4-18- فرم طلاهای بدون نگین        

شکل 4-19- فرم طلاهای نگین دار      

شکل 4-20- فرم مشتریان         

شکل 4-21- فرم بنکدار        

شکل 4-22- فرم دریافت         

شکل 4-23- فرم اسامی لیست بدهکارن        

شکل 4-24- فرم پرداخت         

شکل 4-25- فرم لیست اسامی بستانکاران       

شکل 4-26- فرم مرجوعی از خرید        

شکل 4-27- فرم گزارش مرجوعی از خرید       

شکل 4-28- فرم مرجوعی از فروش        

شکل 4-29- فرم گزارش مرجوعی از فروش       

شکل 4-30- فرم هزینه ها         

شکل 4-31- فرم سرفصل هزینه ها        

شکل 4-32- فرم خرید کالا         

شکل 4-33- فرم گزارش خرید ادواری      

شکل 4-33- فرم گزارش خرید بر اساس نام کالا     

شکل 4-34- فرم فروش کالا       

شکل 4-35- فرم گزارش فروش ادواری      

شکل 4-36- فرم گزارش فروش بر اساس نام کالا       

جدول 2-1-1 انواع متغیر های حقیقی      

جدول 2-1-2 انواع متغیر های بولی       

جدول 2-1-3 انواع متغیرهای کاراکتری      

جدول 2-1-4 انواع متغیر های رشته ای        

 

منابع و ماخذ:

]1[ ربکا ام ، ریوردان ، آموزش قدم به قدم برنامه نویسی SQL Server 2000 ، انتشارات ناقوس ، 1383

]2[ مرجع کامل دلفی 7 ( پیشرفته ) ، مارک کانتو ، نشر نیکا ، 1383

]3[ کاربرد Sql ، تالیف جیمزار ، پل ان ، و نیبرگ ، انتشارت ناقوس ، 1387

[4] Sql cook book , molinaro Anthbo


دانلود با لینک مستقیم


پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی نیک کار. doc
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)